preview

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Škola uplatňuje jednotu výchovy a vzdělávání, spojení školy se životem a usiluje o všestranný harmonický rozvoj osobnosti mladého člověka. Vychovává jej ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, formuje jeho intelektuální a mravní rozvoj, připravuje jej na tvořivou práci a odbornou činnost v povolání a poskytuje výchovu estetickou, zdravotní, tělesnou i ekologickou.Gymnázium je všeobecně vzdělávací, vnitřně diferencovaná škola, která připravuje především pro studium na vysokých školách a vyšších odborných školách. Žáci mají možnost studovat anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk nebo latinu.  V průběhu studia se mohou profilovat dle volitelných seminářů. Gymnázium má čtyři a osm ročníků. Studium  je zakončeno maturitní zkouškou.Na střední odborné škole v maturitních oborech Informační technologie, Strojírenství a Mechanik seřizovač se žáci připravují především pro výkon odborných činností, zejména technickohospodářských a ekonomických. Součástí studia je povinná praxe ve firmách. Studium trvá čtyři roky a je zakončeno maturitní zkouškou.   Dálkové nástavbové studium (výuka v sobotu)  oboru Podnikání trvá tři roky a je zakončeno maturitní zkouškou.Učební obory Strojní mechanik, Nástrojař a Obráběč kovů jsou součástí střední odborné školy a poskytují odbornou přípravu pro výkon povolání žákům, kteří ukončili povinnou školní docházku základní školy. Součástí výuky může být odborná praxe u firem a práce na produktivní činnosti ve školních dílnách. Žáci vybraných oborů mají při splnění požadovaných kritérií stipendia. Příprava se ukončuje úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky. Absolvent obdrží výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce.Vyšší odborná škola připravuje pro kvalifikovaný výkon náročných odborných činností v oblasti ekonomie. Je určena pro studenty, kteří úspěšně ukončili studijní obor s maturitou. Součástí studia je souvislá 14denní praxe po prvním a druhém ročníku a 5ti měsíční praxe ve třetím ročníku. Studium trvá tři roky, je ukončeno absolutoriem a absolvent obdrží diplom s právem užívat titul DiS.