preview

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Video

 • osmileté všeobecné studium
 • čtyřleté všeobecné studium
 • čtyřleté sportovní studium

Naše priority:

 • kvalitní příprava na vysokoškolské studium různého zaměření
 • profilace na budoucí profesi prostřednictvím volitelných předmětů
 • dobrá jazyková vybavenost a počítačová gramotnost žáků
 • individuální přístup k rozvíjení talentu a schopností žáků

 

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.gynome.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/gymnmnm
Instagram: https://www.instagram.com/gynome_official/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=4UW2fHo9Jt4&list=PLjScNdd5yn1vhK0ksjdWwdQFuzLVPktcy
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 80
Počet studentů: 330

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Gymnázium

čtyřleté sportovní studium Prezenční studium
čtyřleté všeobecné studium Prezenční studium
osmileté všeobecné studium Prezenční studium

Podrobné informace o škole

Jak vypadá náš absolvent?

 • je perfektně připraven ke studiu na vysoké škole
 • výborně jazykově vybaven
 • vyzná se v digitálních technologiích
 • umí prezentovat svůj názor
 • věnuje se řadě volnočasových aktivit

Přidej se k nám a rozšiř řady našich absolventů!

 • Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
 • Leandra Čecha 152, 59231 Nové Město na Moravě
 • tel.: 566617243
 • e-mail: gynome@gynome.cz
 • https://www.gynome.cz/

Diskuze