Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov

Video

  • založeno roku 1871
  • státní všeobecně vzdělávací škola
  • 408 žáků v 16 třídách, 36 učitelů interních a 2 externisté
  • týdně se odučí 675 vyučovacích hodin
  • příprava především pro studium na vysokých školách, ale také pro výkon některých činností ve správě, kultuře a v dalších oblastech
  • poskytuje úplné střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou
  • studijní cyklus – čtyřletý a osmiletý

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.gyoa.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/gyoa.cz
Instagram: https://www.instagram.com/gyoapelhrimov/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=hxb5mNrtcDw
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Ekonomické lyceum

Gymnázium

Obchodní akademie

Diskuze