preview

Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365

Video

V současnosti se v naší škole vzdělávají studenti z moravskobudějovického regionu, ale i ze vzdálenějšího okolí. Tradičně kvalitní úroveň našich absolventů se projevuje bezproblémovým přijetím našich absolventů k vysokoškolskému studiu, úspěšným studiem na těchto školách a rovněž i výborným umístěním v různých soutěžích a olympiádách. V hodnocení středních škol v Maturitě nanečisto, Maturitě nanečisto po 11 letech jsme se umístili v některých kategoriích na předních místech mezi všemi školami v republice. Kvalitní poskytování vzdělávacích služeb a dobré fungování školy je podloženo inspekčními zprávami České školní inspekce. Vedle vlastního studia se naši studenti věnují i dalším aktivitám v oblasti sportovní, jazykové, odborné, charitativní i kulturní. Úspěšně se rozvíjí mezinárodní spolupráce v rámci projektů. Dne 1. července 2004 byla sloučena Střední odborná škola Mor. Budějovice s Gymnáziem Moravské Budějovice. Název sloučené školy je Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365. Do školního roku 2013/2014 probíhala výuka v původních školních budovách každé součásti školy. Od 1. 9. 2014 dochází k přestěhování Střední odborné školy do budovy Gymnázia na Tyršově ulici.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.gymsosmb.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/gymsosmb
Instagram: https://www.instagram.com/gymsosmb/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=O7pvRocKFvs
Vimeo: https://vimeo.com/428462370
Zaměření školy: Gymnázium, Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Čtyřleté všeobecné gymnázium

Šestileté gymnázium

Veřejnosprávní činnost

Sociální činnost

Podrobné informace o škole

Kvalitní výuka

zkušení aprobovaní učitelé, moderní výukové metody, důraz na výuku cizích jazyků, vysoká úspěšnost přijetí na VŠ, široké uplatnění v praxi

Moderní technologie

robotické stavebnice LEGO, počítačové a tabletové učebny, měřící systém PASCO, multifunkční studentské kopírky, odborné učebny a laboratoře

Aktivní vzdělávání

studentské projekty, zahraniční exkurze, sportovní kurzy, odborné exkurze, zájmové kroužky, dobrovolnictví

Bezpečné prostředí

individuální přístup, malé učební skupiny, aktivní prevence soc. patologických jevů, vlastní tělocvična i jídelna v budově, studentský klub

Diskuze