preview

Gymnázium Žďár nad Sázavou

Video

Gymnázium Žďár nad Sázavou se za 61 let své existence stalo jedním z nejprestižnějších v rámci celého Kraje Vysočina. Za tu dobu jím prošlo více než 5400 studentů, kteří jsou dnes rozeseti po celém světě. Náš cíl ale zůstal stejný, klademe velký důraz na přípravu pro studium na všech typech vysokých škol. Záleží nám také na rozvoji dobrých vzájemných vztahů mezi pedagogy a studenty. Výsledky naší práce se projevují úspěchy studentů na olympiádách, v soutěžích, středoškolské odborné činnosti a především vysokou úspěšností maturantů při přijímacích zkouškách na vysoké školy.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.gymzr.cz
Facebook: https://www.facebook.com/gymzr
Instagram: https://www.instagram.com/gymzr.cz/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ho96QO01Rdo&t=1s
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 60
Počet přihlášených: 120
Počet zapsaných: 60
Počet absolventů od roku založení: 5491

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Školní vzdělávací program pro vyšší gymnázium Žďár nad Sázavou

79-41-K/41 Gymnázium Prezenční studium

Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium Žďár nad Sázavou

79-41-K/41 Gymnázium Prezenční studium

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky uchazeči vykonávají písemně formou testů z matematiky a českého jazyka. Tyto testy jsou vytvářeny Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání, jejich obsahová náplň je ve shodě s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, vzdělávací oblastí Český jazyk a literatura a vzdělávací oblastí Matematika a její aplikace. 

Diskuze