preview

Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23

Naše gymnázium je škola se stoletou tradicí výuky. Ve třídách s všeobecným zaměřením studují žáci po dobu čtyř nebo osmi let a se zaměřením na matematiku a přírodní vědy po dobu čtyř nebo šesti let.Velká pozornost je věnována i výuce cizích jazyků; žáci mohou studovat angličtinu, němčinu, francouzštinu a ruštinu.Ve vyšších ročnících si studenti mohou vybrat z pestré nabídky specializačních a výběrových předmětů, díky nimž mají možnost získat jisté nadstandardní vzdělání.Na škole pracuje několik zájmových kroužků: dramatický, vodácký a pěvecký. Při škole pracuje Sdružení rodičů a Studentský parlament.Gymnázium uzavřelo smlouvu o spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni a dvěma zahraničními školami, s nimiž organizuje výměnné zájezdy studentů. Jde o Gymnázium Carla Friedricha Gausse ve Schwandorfu (SRN) a Lyceum sv. Josefa v Chateaubriant (Francie). Gymnázium je zařazeno do seznamu škol AFS EU v Bruselu. Řada žáků každoročně absolvuje jednoleté studium v zahraničí a naopak na naší škole studovali žáci z různých zemí.Škola je vybavena speciálními laboratořemi pro výuku biologie, chemie, fyziky, informatiky a cizích jazyků. K dispozici je i moderní posilovna a promítací místnost. Celá škola je propojena počítačovou sítí a všichni učitelé i studenti mají přístup k celosvětové síti Internet.Naši studenti každoročně úspěšně reprezentují školu v několika desítkách soutěží na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni. O kvalitě výuky na našem gymnáziu svědčí i vysoká úspěšnost našich studentů při přijímacích zkouškách na vysoké školy.Gymnázium každoročně přispívá ke kulturnímu a společenskému životu města pořádáním hudebního matiné, studentské akademie, sportovních akcí a zapůjčováním školní auly různým institucím.

preview

Soukromá Střední odborná škola a Gymnázium BEAN, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola a Gymnázium Bean s.r.o. byla založena k 1. září 1995 ve Staňkově, v malém městečku se 3 000 obyvateli v okrese Domažlice v Plzeňském kraji. Svou výchovně vzdělávací činnost zahájila v pronajatých prostorách, které ji poskytlo město Staňkov.Stěhování do vlastní budovyPostupem času se počet žáků školy zvýšil a tyto prostory škole již nevyhovovaly. Proto zřizovatel Bean s.r.o. Praha zakoupil od města Staňkova bývalou budovu základní školy a od 1. 9. 2003 zde byla v adaptované budově zahájena výuka.V současné době  učíme denní, dálkové  a pomaturitní studiumPro absolventy základních škol v denním 4letém studiu:GymnáziumCestovní ruchVeřejná správa a právoProvoz diplomatických služebPočítačová grafikaPodnikání – nástavbové studium – 2 leté studium pro absolventy středního vzdělání s výučním listem v dálkovém studiu – výuka probíhá v sobotuCestovní ruch – 4letý obor zakončený maturitouVeřejná správa a právo – 4letý obor zakončený maturitouProvoz diplomatických služeb – 4letý obor zakončený maturitouPodnikání – nástavbové studium – 3letá dálková forma pro absolventy středního vzdělání s výučním listemve zkráceném pomaturitním studiu – jednoleté studium – výuka probíhá v sobotuCestovní ruchVeřejná správa a právoProvoz diplomatických služebPočítačová grafika