Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426

Popis

Gymnázium

Osmileté gymnázium poskytuje úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Vzdělávání žáků probíhá v souladu se školním vzdělávacím programem, s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí (viz dokumenty ŠVP „Škola pro 21. století“).

Škola poskytuje svým žákům kvalitní individuální vzdělávání, formuje jejich intelektuální a mravní rozvoj, připravuje je pro další studium a pro úspěšný život v moderním světě.

Obchodní akademie

OA poskytuje úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Absolventi si osvojují potřebné vědomosti, dovednosti a především klíčové a odborné kompetence v souladu se školním vzdělávacím programem (viz dokument „ŠVP – Obchodní akademie – Základ profesního života“). Naším společným cílem je poskytnout absolventům kvalitní odborné vzdělání a rozvinout jejich specifické dovednosti, které jim umožní prosadit se na trhu práce nebo pokračovat ve studiu daného oboru na vyšších i vysokých školách.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.goas.cz/
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Diskuze