preview

Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324

Popis

Střední školství v Sušici má hlubokou tradici. Latinská škola při kostele sv. Václava vznikla již zřejmě ve 13. století. Na sklonku 16. století a v předbělohorské době patřila sušická škola k předním latinským školám v Čechách. O zřízení reálky s českým jazykem vyučovacím se přemýšlelo již v 19. století. Velkým propagátorem reálky byl sušický obrozenec a politik S. A. Gabriel. K naplnění snah o zřízení české reálky došlo 7. srpna 1906.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.gymsusice.cz/
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Diskuze