Soukromá Střední odborná škola a Gymnázium BEAN, s.r.o.

Video

Soukromá střední odborná škola a Gymnázium Bean s.r.o. byla založena k 1. září 1995 ve Staňkově, v malém městečku se 3 000 obyvateli v okrese Domažlice v Plzeňském kraji. Svou výchovně vzdělávací činnost zahájila v pronajatých prostorách, které ji poskytlo město Staňkov.

Stěhování do vlastní budovy

Postupem času se počet žáků školy zvýšil a tyto prostory škole již nevyhovovaly. Proto zřizovatel Bean s.r.o. Praha zakoupil od města Staňkova bývalou budovu základní školy a od 1. 9. 2003 zde byla v adaptované budově zahájena výuka.

V současné době  učíme denní, dálkové  a pomaturitní studium

Pro absolventy základních škol v denním 4letém studiu:

Gymnázium

Cestovní ruch

Veřejná správa a právo

Provoz diplomatických služeb

Počítačová grafika

Podnikání – nástavbové studium – 2 leté studium pro absolventy středního vzdělání s výučním listem
 

v dálkovém studiu – výuka probíhá v sobotu

Cestovní ruch – 4letý obor zakončený maturitou

Veřejná správa a právo – 4letý obor zakončený maturitou

Provoz diplomatických služeb – 4letý obor zakončený maturitou

Podnikání – nástavbové studium – 3letá dálková forma pro absolventy středního vzdělání s výučním listem

ve zkráceném pomaturitním studiu – jednoleté studium – výuka probíhá v sobotu

Cestovní ruch

Veřejná správa a právo

Provoz diplomatických služeb

Počítačová grafika

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.beanstankov.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=…894
Youtube: https://youtu.be/oZeFgWaIWrg
Zaměření školy: Gymnázium, Střední odborná škola
Typ školy: Soukromá
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

CESTOVNÍ RUCH – denní 4leté studium ukončené maturitou

GYMNÁZIUM – denní 4leté studium

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA – denní 4leté studium ukončené maturitou

PROVOZ DIPLOMATICKÝCH SLUŽEB – denní 4leté studium ukončené maturitou

VEŘEJNÁ SPRÁVA A PRÁVO – denní 4leté studium ukončené maturitou

CESTOVNÍ RUCH – dálkové 4leté studium

PODNIKÁNÍ – nástavbové 3leté dálkové studium ukončené maturitou

PROVOZ DIPLOMATICKÝCH SLUŽEB – dálkové 4leté studium ukončené maturitou

PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

VEŘEJNÁ SPRÁVA A PRÁVO – dálkové 4leté studium ukončené maturitou

Diskuze