preview

Sportovní gymnázium Plzeň

Popis

Sportovní gymnázium je jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Nabízí sportovně nadaným žákům skloubení studia gymnázia a aktivní sportovní činnosti. Přitom hlavním cílem je příprava ke studiu na vysoké škole libovolného zaměření.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.sgpilsen.cz/
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou

79-41-K/41 Gymnázium

79-41-K/81 Gymnázium

79-41-K/81 Gymnázium

Podrobné informace o škole

Osmiletý a čtyřletý vzdělávací program na Sportovním gymnáziu Plzeň je koncipován jako zaměření všeobecné s rozšířenou výukou tělesné výchovy (obor 79-41-K/81 Gymnázium a 79-41-K/41 Gymnázium) a jako zaměření všeobecné se sportovní přípravou (obor 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou). Sportovní gymnázium Plzeň je střední škola zaměřená na skloubení sportovní přípravy a středoškolského vzdělávání žáků, kteří prokazují odpovídající sportovní výkonnost a mají předpoklady jejího dalšího růstu. Dáváme prostor ke vzdělávání také žákům, kteří jsou sportovně všestranní a pro které je sport životní filozofií.

Výuce všeobecně vzdělávacích předmětů je věnována velká pozornost, neboť žáci jsou připravováni na vysokoškolské studium a další uplatnění v běžném životě stejně jako na nutnost celoživotního vzdělávání. V tělesné výchově je kladen důraz na rozvoj sportovního talentu žáků, zdravý životní styl a smysl pro fair play. Hlavního cíle přípravy žáků na vysokoškolské studium chceme dosáhnout (od 6. ročníku osmiletého studia a od 2. ročníku čtyřletého studia) širokou nabídkou povinně volitelných předmětů. Školní vzdělávací program Gymnázium – vstupní brána na vysokou školu tak vychází vstříc individuálním požadavkům žáků.

Velký důraz klademe na kvalifikovanost učitelů, a to jak po stránce odborné, tak i pedagogické. Nezbytnou podmínkou pro jejich práci je další vzdělávání a aktivní používání ICT. Svým zaujetím pro obor a profesionálním přístupem ve výuce učitelé motivují žáky k aktivnímu a zodpovědnému přístupu ke studiu a pěstují v nich radost z poznávání. K tomu přispívají rozmanité formy a metody výuky, které jsou ve ŠVP dále přesněji specifikovány.

Diskuze