preview

Sportovní gymnázium Plzeň

  • Vejprnická 663/56, 31800 Plzeň

Popis

Sportovní gymnázium je jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Nabízí sportovně nadaným žákům skloubení studia gymnázia a aktivní sportovní činnosti. Přitom hlavním cílem je příprava ke studiu na vysoké škole libovolného zaměření.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou

79-41-K/41 Gymnázium

79-41-K/81 Gymnázium

79-41-K/81 Gymnázium

Podrobné informace o škole

Osmiletý a čtyřletý vzdělávací program na Sportovním gymnáziu Plzeň je koncipován jako zaměření všeobecné s rozšířenou výukou tělesné výchovy (obor 79-41-K/81 Gymnázium a 79-41-K/41 Gymnázium) a jako zaměření všeobecné se sportovní přípravou (obor 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou). Sportovní gymnázium Plzeň je střední škola zaměřená na skloubení sportovní přípravy a středoškolského vzdělávání žáků, kteří prokazují odpovídající sportovní výkonnost a mají předpoklady jejího dalšího růstu. Dáváme prostor ke vzdělávání také žákům, kteří jsou sportovně všestranní a pro které je sport životní filozofií.

Výuce všeobecně vzdělávacích předmětů je věnována velká pozornost, neboť žáci jsou připravováni na vysokoškolské studium a další uplatnění v běžném životě stejně jako na nutnost celoživotního vzdělávání. V tělesné výchově je kladen důraz na rozvoj sportovního talentu žáků, zdravý životní styl a smysl pro fair play. Hlavního cíle přípravy žáků na vysokoškolské studium chceme dosáhnout (od 6. ročníku osmiletého studia a od 2. ročníku čtyřletého studia) širokou nabídkou povinně volitelných předmětů. Školní vzdělávací program Gymnázium – vstupní brána na vysokou školu tak vychází vstříc individuálním požadavkům žáků.

Velký důraz klademe na kvalifikovanost učitelů, a to jak po stránce odborné, tak i pedagogické. Nezbytnou podmínkou pro jejich práci je další vzdělávání a aktivní používání ICT. Svým zaujetím pro obor a profesionálním přístupem ve výuce učitelé motivují žáky k aktivnímu a zodpovědnému přístupu ke studiu a pěstují v nich radost z poznávání. K tomu přispívají rozmanité formy a metody výuky, které jsou ve ŠVP dále přesněji specifikovány.

  • Sportovní gymnázium Plzeň
  • Vejprnická 663/56, 31800 Plzeň

Diskuze