preview

Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23

Popis

Naše gymnázium je škola se stoletou tradicí výuky. Ve třídách s všeobecným zaměřením studují žáci po dobu čtyř nebo osmi let a se zaměřením na matematiku a přírodní vědy po dobu čtyř nebo šesti let.

Velká pozornost je věnována i výuce cizích jazyků; žáci mohou studovat angličtinu, němčinu, francouzštinu a ruštinu.

Ve vyšších ročnících si studenti mohou vybrat z pestré nabídky specializačních a výběrových předmětů, díky nimž mají možnost získat jisté nadstandardní vzdělání.

Na škole pracuje několik zájmových kroužků: dramatický, vodácký a pěvecký. Při škole pracuje Sdružení rodičů a Studentský parlament.

Gymnázium uzavřelo smlouvu o spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni a dvěma zahraničními školami, s nimiž organizuje výměnné zájezdy studentů. Jde o Gymnázium Carla Friedricha Gausse ve Schwandorfu (SRN) a Lyceum sv. Josefa v Chateaubriant (Francie). Gymnázium je zařazeno do seznamu škol AFS EU v Bruselu. Řada žáků každoročně absolvuje jednoleté studium v zahraničí a naopak na naší škole studovali žáci z různých zemí.

Škola je vybavena speciálními laboratořemi pro výuku biologie, chemie, fyziky, informatiky a cizích jazyků. K dispozici je i moderní posilovna a promítací místnost. Celá škola je propojena počítačovou sítí a všichni učitelé i studenti mají přístup k celosvětové síti Internet.

Naši studenti každoročně úspěšně reprezentují školu v několika desítkách soutěží na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni. O kvalitě výuky na našem gymnáziu svědčí i vysoká úspěšnost našich studentů při přijímacích zkouškách na vysoké školy.

Gymnázium každoročně přispívá ke kulturnímu a společenskému životu města pořádáním hudebního matiné, studentské akademie, sportovních akcí a zapůjčováním školní auly různým institucím.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.mikulasske.cz
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Diskuze