preview

Arcibiskupské gymnázium, Korunní 586/2, Praha 2

"Naší cestou je vyučování, které má jiskru, vtip a eleganci. Nehlásíme se k levným receptům na úspěch, naše škola je náročná - uznáváme starou zásadu, že „krásné věci bývají obtížné“.Dlouhodobě patříme k nejlepším pražským gymnáziím v úspěšnosti našich žáků u maturitních zkoušek i u přijímacích zkoušek na vysoké školy.Jsme na naše výsledky hrdí, protože se na nich podílíme všichni: žáci, učitelé i rodiče. Společně se učíme být nároční a odpovědní – nejen k druhým, ale především každý sám k sobě.Naše škola je moderní a současně tradiční. Moderní v tom, že jsme otevření novým poznatkům, podporujeme tvořivost, respektujeme individualitu, do výuky zapojujeme nové technologie.Tradiční jsme v hlubokém pohledu na svět a na život, v důrazu na slušnost, charakter a zásadovost, tedy na hodnoty, které vycházejí z křesťanské tradice. Jsme katolická škola, ale neklademe si podmínku, že všichni žáci a učitelé musejí být věřící. Nabízíme svůj prostor všem, kdo o něj mají zájem a jsou připraveni respektovat naši vzdělávací cestu, kterou realizujeme. Čerpáme z tak hlubokých pramenů, že můžeme být otevření ostatním, můžeme být moderní a zároveň rozvíjet svou víru. Právě ve schopnosti spojovat starobylou tradici s naší současností spatřujeme sílu našeho přístupu a hodnotu žitého křesťanství.Předměty na AG se dělí na předměty humanitní, předměty přírodovědné a na cizí jazyky. Studium všech předmětů vychází ze společných východisek, která jsou popsána ve školním vzdělávacím programu "Osm svobodných umění". Téměř všichni absolventi AG pokračují ve studiu na vysokých školách, a to na fakultách nejrůznějších zaměření, v České republice i v zahraničí (od teologie, přes filozofii, medicínu, přírodní vědy, matematiku a informační technologie, až po jazyky a umělecké obory).Při AG pracuje školní klub a středisko volného času - dům dětí a mládeže. Žáci mohou v rámci klubu navštěvovat mnoho různých kroužků (např. astronomický, divadelní, sportovní, turistický), ve středisku volného času pracuje například Pěvecký sbor a orchestr Arcibiskupského gymnázia.