EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s.

Popis

Nejsme velká škola, ale škola, která se snaží měnit přístup ke vzdělávání. Díky velkému počtu zahraničních žáků se nám daří přirozeně bourat často zažité stereotypy. Žákům i jejich rodičům nabízíme klima rodinné školy. Zakládáme si na vzájemné otevřenosti a individuálním přístupu ke každému žákovi, což podporuje jeho všestranný rozvoj. K tomu nám pomáhá i projektová výuka, kterou postupně zavádíme ve všech předmětech a která posiluje odpovědnější vztah žáka k vlastnímu vzdělávání. 

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://phgymnazium.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/PrazskeHumanitniGym/
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Soukromá
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 70
Počet absolventů od roku založení: 650

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

7941K81, 7941K41 - forma denní a dálková

7941K41 Prezenční studium
7941K81 Prezenční studium
7941K41 Prezenční studium

Dny otevřených dveří

Všechny dny otevřených dveří se konají v 2. patře ZŠ Nad Vodovodem.

Podrobné informace o škole

Čím je naše škola výjimečná?

Nejsme velká škola, ale škola, která se snaží měnit přístup ke vzdělávání. Díky velkému počtu zahraničních žáků se nám daří přirozeně bourat často zažité stereotypy. Žákům i jejich rodičům nabízíme klima rodinné školy. Zakládáme si na vzájemné otevřenosti a individuálním přístupu ke každému žákovi, což podporuje jeho všestranný rozvoj. K tomu nám pomáhá i projektová výuka, kterou postupně zavádíme ve všech předmětech a která posiluje odpovědnější vztah žáka k vlastnímu vzdělávání. 

Jak ve škole pracujeme s globálními tématy?

Globální témata jsou v ŠVP zařazena do jednotlivých předmětů. Od letošního roku navíc zavádíme i samostatný předmět globální výchova. Jako bývalé EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. klademe velký důraz na udržitelný rozvoj a výchovu žáků v tomto duchu. Globální témata prostupují i další vzdělávací činnost, která je realizována formou rozmanitých projektů, besed či exkurzí. V neposlední řadě je důraz kladen na aktivitu žáků v oblasti dobrovolnictví.

Diskuze