preview

1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Popis

Různorodost a široká škála zajímavých předmětů nabízená naším učebním plánem napomáhá k tomu, že absolventi gymnázia máji m ožnost se kvalitně připravit nejen k maturitě, ale i ke vstupu na VŠ.

Intenzivní příprava žáků v rámci filologického, humanitního a matematicko-ekonomického zaměření napomáhá k tomu, že naši absolventi jsou úspěšní v přijímacím řízení na fakulty lékařské, chemicko-technologické, jaderné fyziky, právnické, sociálních věd, fyziko-matematické, mezinárodních vztahů a ekonomické jak v rámci ČR, tak i zahraničí.

Mezinárodní zaměření se od začátku projevuje ve specifikaci učebního plánu, který zahrnuje výuku třech cizích jazyků (jeden povinný, dva další – povinně volitelné).

Úspěšnost studia žáků na naší škole není pouze výsledkem dobře odvedené práce vedení školy a pedagogů, ale v první řádě také spolupráce a funkčnosti trojúhelníku „rodič-žák-škola“.

Střední škola je místo, kde žáci načerpávají teoretické znalosti, ale zároveň se i připravují na dospělý život.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.slovgym.cz
Facebook: www.facebook.com/slovgym
Instagram: https://www.instagram.com/1.slovanske_gy…um/
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 80
Počet přihlášených: 95
Počet zapsaných: 45

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

79-41-K/41 Gymnázium - denní - Čeština, vybrané předměty v anglickém jazyce

79-41-K/41 Gymnázium - denní forma

Přijímací řízení


Informace pro uchazeče o studium:

Přijat může být uchazeč o studium, který řádně ukončil 9. ročník základní školy a podal přihlášku.

Části přijímací zkoušky:

1)  Státní část

a)  Český jazyk  50 bodů

b)  Matematika  50 bodů

2)  Interní část 1. Slovanského gymnázia

a)  Písemný test z anglického jazyka

b)  Písemný test všeobecných znalostí

c)  Motivační pohovor

Při motivačním pohovoru bude přihlíženo především k předchozím studijním výsledkům a úspěchům, k úrovni vyjadřovacích schopností a k motivaci ke studiu.

Ke studiu bude přijat předpokládaný počet uchazečů, kteří dosáhnou nejvyššího počtu bodů v součtu obou částí přijímacího řízení a zároveň splní všechna kritéria stanovená pro jednotlivé části přijímacího řízení.

Kritéria stanovená pro jednotlivé části přijímací zkoušky:

1)  uchazeč získá alespoň 30 bodů v součtu obou částí státní části přijímací zkoušky,

2)  v každé dílčí části interní části přijímací zkoušky získá minimálně 5 bodů.

Státní část přijímací zkoušky tvoří 62,5 % přijímací zkoušky. Všechny části interní části přijímací zkoušky mají stejnou váhu.

Spolu s přihláškou předá osobní dotazník, kopii vysvědčení z minulého ročníku základní školy, pololetní vysvědčení z letošního školního roku a lékařské potvrzení. Dále kopii občanského průkazu, u zahraničních uchazečů kopii pasu a 4 fotografie pasového formátu.

 

Podrobné informace o škole

Budova gymnázia se nachází v centru Prahy a je dostupná několika dopravními spoji, které vedou do zastávek Dlouhá třída a Náměstí Republiky. Studenti mohou využívat připojení Wi-Fi, školní jídelnu a automaty na nápoje. Ve škole funguje sportovní klub. Pro chvíle oddechu je k dispozici pingpongový stůl a stolní fotbálek. Se všemi žáky pracují výchovný poradce a třídní učitelé. Žáci mají svůj žákovský parlament a třídní samosprávu.

 

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

1. SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM využívá všechny získané prostředky k financování vzdělávání svých studentů. Jako soukromá škola realizujeme pro naše studenty podstatné výhody, které nejsou běžné na státních školách.  Především umožňujeme opravdový individuální přístup. Naši učitelé poskytují svým studentům pravidelné konzultace a individuální doučování a pomáhají jim dosáhnout úspěchu. 


Studijní oddělení podporuje studenty při přípravě na přijímací zkoušky na vysoké školy. Pomáhá jednotlivým studentům vyhledat co nejvíce informací a sděluje jim všechny důležité podmínky pro úspěšné zvládnutí zkoušky.

Maturantům, kteří se rozhodli nepokračovat dále ve studiu na vysoké škole, pomáhá studijní oddělení aktivně hledat možnosti pracovního zařazení podle jejich zájmu a schopností.

  • 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
  • Masná 700/13, 11000 Praha 1
  • tel.: 777 884 880
  • e-mail: info@slovgym.cz
  • www.slovgym.cz

Diskuze