Arcibiskupské gymnázium, Korunní 586/2, Praha 2

Video

"Naší cestou je vyučování, které má jiskru, vtip a eleganci. Nehlásíme se k levným receptům na úspěch, naše škola je náročná - uznáváme starou zásadu, že „krásné věci bývají obtížné“.

Dlouhodobě patříme k nejlepším pražským gymnáziím v úspěšnosti našich žáků u maturitních zkoušek i u přijímacích zkoušek na vysoké školy.
Jsme na naše výsledky hrdí, protože se na nich podílíme všichni: žáci, učitelé i rodiče. Společně se učíme být nároční a odpovědní – nejen k druhým, ale především každý sám k sobě.
Naše škola je moderní a současně tradiční. Moderní v tom, že jsme otevření novým poznatkům, podporujeme tvořivost, respektujeme individualitu, do výuky zapojujeme nové technologie.
Tradiční jsme v hlubokém pohledu na svět a na život, v důrazu na slušnost, charakter a zásadovost, tedy na hodnoty, které vycházejí z křesťanské tradice. Jsme katolická škola, ale neklademe si podmínku, že všichni žáci a učitelé musejí být věřící. Nabízíme svůj prostor všem, kdo o něj mají zájem a jsou připraveni respektovat naši vzdělávací cestu, kterou realizujeme. Čerpáme z tak hlubokých pramenů, že můžeme být otevření ostatním, můžeme být moderní a zároveň rozvíjet svou víru. Právě ve schopnosti spojovat starobylou tradici s naší současností spatřujeme sílu našeho přístupu a hodnotu žitého křesťanství.
Předměty na AG se dělí na předměty humanitní, předměty přírodovědné a na cizí jazyky. Studium všech předmětů vychází ze společných východisek, která jsou popsána ve školním vzdělávacím programu "Osm svobodných umění". Téměř všichni absolventi AG pokračují ve studiu na vysokých školách, a to na fakultách nejrůznějších zaměření, v České republice i v zahraničí (od teologie, přes filozofii, medicínu, přírodní vědy, matematiku a informační technologie, až po jazyky a umělecké obory).
Při AG pracuje školní klub a středisko volného času - dům dětí a mládeže. Žáci mohou v rámci klubu navštěvovat mnoho různých kroužků (např. astronomický, divadelní, sportovní, turistický), ve středisku volného času pracuje například Pěvecký sbor a orchestr Arcibiskupského gymnázia.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.arcig.cz
Facebook: https://www.facebook.com/arcig
Instagram: www.instagram.com/arcigpraha
Instagram: https://www.linkedin.com/company/arcigpraha/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=9KC1WHM0hPg
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 64
Počet přihlášených: 215
Počet zapsaných: 64

Dny otevřených dveří

http://www.arcig.cz/tema/dny-otevrenych-dveri

Přijímací řízení

https://www.arcig.cz/tema/prijimaci-rizeni

Podrobné informace o škole

http://www.arcig.cz/predstaveni-skoly

Diskuze