preview

Bankovní akademie - Gymnázium a.s.

Video

Gymnázium Kodaňská je všeobecné osmileté gymnázium.

Zvýšenou pozornost věnujeme jazykové průpravě žáků. Vedle anglického jazyka nabízíme i výuku španělštiny a němčiny. Pro zájemce jsme připraveni pořádat i další výuku jazyků v rámci tzv. kroužků (čínština, ruština, francouzština). Část žáků pochází z bilingvních rodin. Využíváme dlouhodobě systematické spolupráce s rodilými mluvčími.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.bankovniakademie.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/bankovniakademie.cz
Instagram: https://www.instagram.com/bankovniakademie/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=6bvKIG6y9t8
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Soukromá
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Gymnázium osmileté, denní forma

Gymnázium čtyřleté, denní forma

Podrobné informace o škole

Pedagogický sbor je složen z graduovaných pedagogů. Entuziasmus mladých vyučujících doplňuje osobnostní zralost jejich zkušenějších kolegů a kolegyň. Škola zajišťuje v rámci školního poradenského pracoviště výchovné poradenství i prevenci sociálně patologických jevů. Nabízíme a udržujeme bezpečné prostředí uvnitř školy. Škola garantuje komorní prostředí a přátelskou atmosféru jak mezi učiteli a žáky, tak mezi pedagogy a rodiči.

Škola si uchovává náboženskou i politickou nezávislost, zakládá si na ideové svobodě a kritickém myšlení. Podporujeme environmentální výchovu a vedeme žáky k ekologickému i ekonomickému chování zároveň. Jsme otevřeni spolupráci s rodiči a přáteli školy. Ve škole funguje školní parlament, a to hned dva, jeden pro žáky nižšího a druhý pro žáky vyššího gymnázia. Ve škole působí i školská rada složená ze zástupců pedagogického sboru, zástupců rodičů žáků i zástupců žáků samotných.

Diskuze