preview

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 navazuje na tradici středoškolského vzdělávání v tomto městě a vzniklo v roce 1993. Jde o všeobecně zaměřenou školu s osmiletým a čtyřletým studijním programem. Jejím cílem je trvale poskytovat svým žákům kvalitní vzdělání prostřednictvím zkušených odborníků a připravit je ke studiu na vysoké škole. K tomu využíváme, možno říci, nadstandardní technické vybavení a moderně zrekonstruované prostory nejen v půdní vestavbě. Svou kapacitou je škola uzpůsobena pro dvanáct tříd, v nich může studovat maximálně 360 žáků. Menší počet žáků je tedy spíše předností, lze vnímat každého jednotlivě, učitelé i žáci se navzájem znají. Naše gymnázium má charakter spíše velké rodiny, než neosobní instituce. Dojíždějí k nám žáci z bývalých okresů Přerov, Kroměříž, Prostějov, s dopravou nejsou zásadní problémy a na případné změny v jízdních řádech gymnázium umí reagovat. Stravování pro nás zajišťuje městská školní jídelna.Gymnázium Kojetín se může pochlubit dlouhodobě vysokou úspěšností absolventů v přijímacím řízení na vysoké školy, výbornými výsledky žáků u maturitních zkoušek, čímž se řadí mezi nejúspěšnější školy v Olomouckém kraji. Žáci jsou úspěšní také v soutěžích a olympiádách.V rámci výuky nabízíme škálu volitelných seminářů a v rámci odborných předmětů je nezanedbatelná spolupráce s Přírodovědeckou fakultou UP Olomouc. V současné době se rozvíjí také spolupráce se Soudcovskou unií. S těmito partnery byl vytvořen nový výukový program zaměřený na problematiku trestního a občanského práva a od třetího ročníku vyššího gymnázia bude nabízen jako volitelný předmět.Na škole dále realizujeme řadu dalších projektů a aktivit, uskutečňují se domácí i zahraniční exkurze, mezinárodní spolupráce s partnerskou školou, sportovní a turistické výcvikové kurzy, taneční kurzy, besedy s významnými osobnostmi. Už několik let se škola úspěšně zapojuje do debatování ve středoškolské Debatní lize, zapojujeme se do projektu MF DNES Studenti čtou a píší noviny, dlouhodobě realizujeme projekt Adopce na dálku.V oblasti mimotřídní a zájmové činnosti se mohou naši žáci uplatnit při organizaci plesů, vánočních a veřejných akademií, při činnosti pěveckého sboru Prima nota, při dalších kulturních a sportovních akcích organizovaných žákovským parlamentem.O tom všem a o mnoha dalších činnostech a událostech naleznete podrobnější informace na těchto našich nově vytvořených stránkách.