Gymnázium, Jeseník, Komenského 281

Popis

Gymnázium v Jeseníku je krajskou školou se všeobecným zaměřením a sportovní přípravou. Studuje se podle školního vzdělávacího programu, který umožňuje volbu volitelných předmětů v posledních dvou ročnících studia. Žáci tuto možnost využívají ke kvalitní přípravě k maturitním zkouškám a přijímacím zkouškám na vysoké školy. Souběžně ve škole studují žáci čtyřletého i osmiletého studia. Sportovní příprava je určena pro talentované sportovce. Existence Gymnázia Jeseník se datuje od roku 1913.​

 

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.gymjes.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/gymjescz/
Twitter: http://twitter.com/gymjes
Instagram: https://www.instagram.com/gymjes/
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet studentů: 380

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

79-41-K/41 Gymnázium

4 leté - studium denní, délka studia 4 roky Prezenční studium

79-41-K/81 Gymnázium

8 leté - studium denní, délka studia 8 let Prezenční studium

79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou

4 leté - studium denní, délka studia 4 roky Prezenční studium

Podrobné informace o škole

Jesenické gymnázium je střední školou, která zajišťuje studium zájemcům z oblasti Jesenicka, Bruntálska a Šumperska a v oboru Gymnázium se sportovní přípravou z celé Moravy a východních Čech. Na základě žádosti ze dne 02. 01. 1996 a následného rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, bylo Gymnázium v Jeseníku podle §13a odst. 2 a §13b odst. 3 zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů zařazeno do sítě škol s účinností od 1. 9. 1996. Existence Gymnázia Jeseník se však datuje od roku 1913.

Diskuze