preview

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Popis

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 navazuje na tradici středoškolského vzdělávání v tomto městě a vzniklo v roce 1993. Jde o všeobecně zaměřenou školu s osmiletým a čtyřletým studijním programem. Jejím cílem je trvale poskytovat svým žákům kvalitní vzdělání prostřednictvím zkušených odborníků a připravit je ke studiu na vysoké škole. K tomu využíváme, možno říci, nadstandardní technické vybavení a moderně zrekonstruované prostory nejen v půdní vestavbě. Svou kapacitou je škola uzpůsobena pro dvanáct tříd, v nich může studovat maximálně 360 žáků. Menší počet žáků je tedy spíše předností, lze vnímat každého jednotlivě, učitelé i žáci se navzájem znají. Naše gymnázium má charakter spíše velké rodiny, než neosobní instituce. Dojíždějí k nám žáci z bývalých okresů Přerov, Kroměříž, Prostějov, s dopravou nejsou zásadní problémy a na případné změny v jízdních řádech gymnázium umí reagovat. Stravování pro nás zajišťuje městská školní jídelna.

Gymnázium Kojetín se může pochlubit dlouhodobě vysokou úspěšností absolventů v přijímacím řízení na vysoké školy, výbornými výsledky žáků u maturitních zkoušek, čímž se řadí mezi nejúspěšnější školy v Olomouckém kraji. Žáci jsou úspěšní také v soutěžích a olympiádách.

V rámci výuky nabízíme škálu volitelných seminářů a v rámci odborných předmětů je nezanedbatelná spolupráce s Přírodovědeckou fakultou UP Olomouc. V současné době se rozvíjí také spolupráce se Soudcovskou unií. S těmito partnery byl vytvořen nový výukový program zaměřený na problematiku trestního a občanského práva a od třetího ročníku vyššího gymnázia bude nabízen jako volitelný předmět.

Na škole dále realizujeme řadu dalších projektů a aktivit, uskutečňují se domácí i zahraniční exkurze, mezinárodní spolupráce s partnerskou školou, sportovní a turistické výcvikové kurzy, taneční kurzy, besedy s významnými osobnostmi. Už několik let se škola úspěšně zapojuje do debatování ve středoškolské Debatní lize, zapojujeme se do projektu MF DNES Studenti čtou a píší noviny, dlouhodobě realizujeme projekt Adopce na dálku.

V oblasti mimotřídní a zájmové činnosti se mohou naši žáci uplatnit při organizaci plesů, vánočních a veřejných akademií, při činnosti pěveckého sboru Prima nota, při dalších kulturních a sportovních akcích organizovaných žákovským parlamentem.

O tom všem a o mnoha dalších činnostech a událostech naleznete podrobnější informace na těchto našich nově vytvořených stránkách.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://gkj.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/gymkoj/
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Diskuze