preview

Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

Světelskou akademii najdete v krásném prostředí u řeky Sázavy, podél které je vybudovaná cyklostezka. Areál školy tvoří nově zrekonstruované a zmodernizované budovy, které obklopuje parková úprava a sochařská výzdoba. Součástí celého komplexu jsou i domov mládeže, sportovní areál, FIT centrum a moderní jídelna s kantýnou. Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách. Jednotlivé obory mají své vlastní dílny a ateliéry se speciálním vybavením. Součástí školy je také školní sklářská huť a čtyři výstavní galerie. V celém areálu a budovách jsou vystaveny práce studentů. Obory zabývající se kamenem a umělečtí kováři mají dílny v odloučeném pracovišti v krásném prostředí pod hradem Lipnice nad Sázavou.Původně šlo o sklářské učiliště. To už je ale dávná minulost! Sklo se zde stále vyučuje, protože jeho zpracování v tomto kraji je třeba podporovat. Ale k němu přibyly i další materiály. V současné době si lze kromě skla zvolit např. keramiku, dřevo, kámen nebo kov. U kovu chlapci většinou volí obor umělecký kovář, dívky zase obor zlatník a klenotník. Všechny materiály se vyučují jak v tříletém oboru, tak ve čtyřletém uměleckořemeslném nebo výtvarném (designovém) maturitním oboru. Mezi uchazeči o studium jsou velmi žádané obory bytový architekt, průmyslový design i aranžér-propagační grafik. Absolventi se dostávají na vysoké školy a velmi dobře se umisťují v republikových i mezinárodních soutěžích.Součástí světelské školy je také Gymnázium, které má kromě všeobecné větve ještě pedagogické zaměření, které si vybírají uchazeči se zájmem o práci především s dětmi. Každý student dostává k dispozici i pro osobní užívání notebook, sportovní kurzy (lyžařský, cykloturistický a vodácký) jsou samozřejmostí, stejně jako prospěchové studium, cenově zvýhodněná autoškola nebo jednodenní i vícedenní exkurze a zájezdy. Četní absolventi světelského gymnázia se stali a stávají výbornými lékaři, právníky, učiteli a vědci. Profese, která je dnes na trhu práce velmi žádaná, je zaměřená na sociální služby. Právě ve světelské akademii jsou připravováni i studenti na toto zaměstnání. Zvolit si mohou tříletý obor Ošetřovatel, nebo čtyřletý obor maturitní, zaměřený na pečovatelskou činnost, příp. sociálně správní činnost. A o tom, že absolventi těchto oborů jsou stále více dobře uplatnitelní, není pochyb. Podrobnosti o možnosti přijetí najdete na www.akademie-svetla.cz

preview

Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

Akademie Světlá nad Sázavou se vyznačuje individuálním přístupem ke studentům i rodičům. Z tohoto důvodu nabízíme všem zájemcům o studium u nás možnost soukromé návštěvy školy, kterou si mohou dohodnout s naší studijní referentkou. Světelskou akademii najdete v krásném prostředí u řeky Sázavy, podél které je vybudovaná cyklostezka. Areál školy tvoří nově zrekonstruované a zmodernizované budovy, které obklopuje parková úprava a sochařská výzdoba. Součástí celého komplexu jsou i domov mládeže, sportovní areál, FIT centrum a moderní jídelna s kantýnou. Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách. Jednotlivé obory mají své vlastní dílny a ateliéry se speciálním vybavením. Součástí školy je také školní sklářská huť a čtyři výstavní galerie. V celém areálu a budovách jsou vystaveny práce studentů. Obory zabývající se kamenem a umělečtí kováři mají dílny v odloučeném pracovišti v krásném prostředí pod hradem Lipnice nad Sázavou.Původně šlo o sklářské učiliště. To už je ale dávná minulost! Sklo se zde stále vyučuje, protože jeho zpracování v tomto kraji je třeba podporovat. Ale k němu přibyly i další materiály. V současné době si lze kromě skla zvolit např. keramiku, dřevo, kámen nebo kov. U kovu chlapci většinou volí obor umělecký kovář, dívky zase obor zlatník a klenotník. Všechny materiály se vyučují jak v tříletém oboru, tak ve čtyřletém uměleckořemeslném nebo výtvarném (designovém) maturitním oboru. Mezi uchazeči o studium jsou velmi žádané obory bytový architekt, průmyslový design i aranžér-propagační grafik. Absolventi se dostávají na vysoké školy a velmi dobře se umisťují v republikových i mezinárodních soutěžích.Součástí světelské školy je také Gymnázium, které má kromě všeobecné větve ještě pedagogické zaměření, které si vybírají uchazeči se zájmem o práci především s dětmi. Každý student dostává k dispozici i pro osobní užívání notebook, sportovní kurzy (lyžařský, cykloturistický a vodácký) jsou samozřejmostí, stejně jako prospěchové studium, cenově zvýhodněná autoškola nebo jednodenní i vícedenní exkurze a zájezdy. Četní absolventi světelského gymnázia se stali a stávají výbornými lékaři, právníky, učiteli a vědci. Profese, která je dnes na trhu práce velmi žádaná, je zaměřená na sociální služby. Právě ve světelské akademii jsou připravováni i studenti na toto zaměstnání. Zvolit si mohou tříletý obor Ošetřovatel, nebo čtyřletý obor maturitní, zaměřený na pečovatelskou činnost, příp. sociálně správní činnost. A o tom, že absolventi těchto oborů jsou stále více dobře uplatnitelní, není pochyb. Podrobnosti o možnosti přijetí najdete na www.akademie-svetla.cz

preview

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč

Proč studovat na Gymnáziu Otokara Březiny?• tradice a historie školy• kvalitní příprava ke studiu na všech typech vysokých škol včetně náročnějších oborů (lékařské, matematicko-fyzikální, právnické fakulty)• počet přijatých absolventů ke studiu na vysokých školách převyšuje 90% z přihlášených• 100% úspěšnost u státních maturit• výborné výsledky studentů v olympiádách a soutěžích okresních, krajských i celostátních kol• moderní vybavení učeben – dataprojektory, interaktivní tabule, připojení na internet• laboratoře chemie, fyziky, biologie• učebny jazyků, 3 počítačové učebny• ateliér pro výuku výtvarné výchovy, písárna• možnost volby volitelných předmětů, odborná profilace podle studijních zájmů• možnost volby jazyků – anglický, německý, francouzský, ruský• možnost složit některou z mezinárodně uznávaných zkoušek z cizího jazyka• jazykové exkurze – zájezdy do Anglie, Francie, Německa, Rakouska• odborné exkurze doplňující výuku, návštěvy kulturních akcí• lyžařské a vodácké kurzy• sportovní areál na hry a atletiku• posilovna, tělocvična a gymnastický sál• spolupráce s vysokými školami – MU Brno, VŠCHT Praha, ČVUT Praha• spolupráce s Akademií věd ČR• zapojení do projektů EU• spolupráce s partnerskými školami v zahraničí (Rakousko)• vlastní jídelna• aula• studentský časopis, studentský parlamentStudijní programNa škole je možné studovat tyto gymnaziální studijní obory: 79-41-K/81 všeobecné osmileté studium pro absolventy 5. tříd ZŠ79-41-K/41 všeobecné čtyřleté studium pro absolventy 9. tříd ZŠVšeobecné zaměření studia je ve vyšších ročnících doplněné možností volby volitelných předmětů.Studenti mají tuto možnost volby volitelných předmětů:dva ze tří cizích jazyků (A, N, Fr)jedna z výchov (Hv, Vv)nepovinné předměty - základy administrativy, fiktivní firmav septimě a ve 3. ročníku dva dvouhodinové předměty ze skupin (latina/deskriptivní geometrie/informatika; anglická konverzace/německá konverzace/francouzská konverzace)v oktávě a ve 4. ročníku dva dvouhodinové předměty ze skupin (latina/deskriptivní geometrie/informatika; anglická konverzace/německá konverzace/francouzská konverzace) a dva čtyřhodinové semináře z předmětů (M, F, Ch, Bi ZSV, Z, D)