Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč

Popis

Proč studovat na Gymnáziu Otokara Březiny?
• tradice a historie školy
• kvalitní příprava ke studiu na všech typech vysokých škol včetně náročnějších oborů (lékařské, matematicko-fyzikální, právnické fakulty)
• počet přijatých absolventů ke studiu na vysokých školách převyšuje 90% z přihlášených
• 100% úspěšnost u státních maturit
• výborné výsledky studentů v olympiádách a soutěžích okresních, krajských i celostátních kol
• moderní vybavení učeben – dataprojektory, interaktivní tabule, připojení na internet
• laboratoře chemie, fyziky, biologie
• učebny jazyků, 3 počítačové učebny
• ateliér pro výuku výtvarné výchovy, písárna
• možnost volby volitelných předmětů, odborná profilace podle studijních zájmů
• možnost volby jazyků – anglický, německý, francouzský, ruský
• možnost složit některou z mezinárodně uznávaných zkoušek z cizího jazyka
• jazykové exkurze – zájezdy do Anglie, Francie, Německa, Rakouska
• odborné exkurze doplňující výuku, návštěvy kulturních akcí
• lyžařské a vodácké kurzy
• sportovní areál na hry a atletiku
• posilovna, tělocvična a gymnastický sál
• spolupráce s vysokými školami – MU Brno, VŠCHT Praha, ČVUT Praha
• spolupráce s Akademií věd ČR
• zapojení do projektů EU
• spolupráce s partnerskými školami v zahraničí (Rakousko)
• vlastní jídelna
• aula
• studentský časopis, studentský parlament

Studijní program

Na škole je možné studovat tyto gymnaziální studijní obory:
 

  • 79-41-K/81 všeobecné osmileté studium pro absolventy 5. tříd ZŠ
  • 79-41-K/41 všeobecné čtyřleté studium pro absolventy 9. tříd ZŠ

Všeobecné zaměření studia je ve vyšších ročnících doplněné možností volby volitelných předmětů.

Studenti mají tuto možnost volby volitelných předmětů:

  • dva ze tří cizích jazyků (A, N, Fr)
  • jedna z výchov (Hv, Vv)
  • nepovinné předměty - základy administrativy, fiktivní firma
  • v septimě a ve 3. ročníku dva dvouhodinové předměty ze skupin (latina/deskriptivní geometrie/informatika; anglická konverzace/německá konverzace/francouzská konverzace)
  • v oktávě a ve 4. ročníku dva dvouhodinové předměty ze skupin (latina/deskriptivní geometrie/informatika; anglická konverzace/německá konverzace/francouzská konverzace) a dva čtyřhodinové semináře z předmětů (M, F, Ch, Bi ZSV, Z, D)

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.gymnsostelc.cz/cms/tiki-view…c=1
Zaměření školy: Gymnázium, Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Diskuze