Gymnázium Havlíčkův Brod

Popis

Úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat.

Výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu.

Formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.ghb.cz
Facebook: https://www.facebook.com/brodskygympl
Instagram: https://www.instagram.com/brodskygympl/
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 90
Počet přihlášených: 190
Počet zapsaných: 90
Počet studentů: 510
Počet absolventů od roku založení: 100000

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Gymnázium

79-41-K/41 Gymnázium Prezenční studium
79-41-K/81 Gymnázium Prezenční studium

Přijímací řízení

Gymnázium Havlíčkův Brod stejně jako v předchozích letech otevírá dvě třídy čtyřletého cyklu a jednu třídu cyklu osmiletého: opět se tedy otevírá dobrá příležitost všem, kteří chtějí investovat do svého vzdělání a odpovědně se připravit ke studiu na kvalitních vysokých školách. 

 

Podrobné informace o škole

Gymnázium Havlíčkův Brod, navazujíc na prověřené hodnoty z výchovné a vzdělávací tradice evropské i své vlastní minulosti, usiluje o formaci samostatného a svobodného jedince, který rozumí světu kolem sebe, umí se v něm orientovat, je motivován k dalšímu vzdělávání a připraven aktivně vstupovat do sociálních interakcí klíčových pro fungování demokratické, občanské společnosti.

Prostřednictvím uvedeného formativního usilování a prostřednictvím dalších kulturních a společenských akcí, na kterých škola spolupracuje s rodičovskou veřejností, přáteli školy, partnerskými organizacemi a institucemi a se zřizovatelem, chceme přispívat k co nejširší a nejhlubší kultivaci veřejného – společenského, vědeckého i kulturního – prostoru.  

Diskuze