preview

IUVENTAS - Soukromé gymnázium a Střední odborná škola s.r.o.

Profil školyIuventas-Soukromé gymnázium a Střední odborná škola s.r.o. umožňuje žákům získat úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou v 8letém oboru Gymnázia, 4letém oboru Gymnázia v denní i dálkové formě. Ve čtyřletých studijních oborech nabízíme studium pedagogického, zdravotnického, přírodovědného lycea.Výuka je zajišťována v budově školy na adrese ul. Kounicova 1320/2, Ostrava-Moravská Ostrava. Škola má přilehlou zahradu a je situována v místě s velmi dobrou dopravní dostupností MHD jak v rámci Ostravy, tak i z hlediska dopravní dostupnosti z jiných okresů Moravskoslezského kraje.Škola má k dispozici 33 kmenových tříd, 2 tělocvičny, 2 učebny pro výuku informatiky, odborné učebny s interaktivní tabulí a projektory, jazykové učebny, učebny pro výuku hudební, dramatické výchovy,  výtvarné výchovy včetně učebny pro výtvarné techniky. Přírodovědnou a biochemickou laboratoř. K dispozici je rovněž školní knihovna a možnost využití internetu pro volný čas studentů.Pro žáky, kteří plní základní školní docházku v oboru 8-letého gymnázia je připraven školní klub IUVENTÍK. Zde mohou děti trávit čas před a po vyučování, dle potřeb a přání rodičů.Naše specifikajsme školou pro žáky a jejich rodiče, kteří hledají moderní systém vzdělávání a výchovy, individuální přístup a péči o jejich děti.ve škole vládne přátelská atmosféra, podporujeme rozvoj osobnosti studenta, respektujeme právo na jeho vlastní názorklademe velký důraz na spolupráci s rodiči a jejich informovanostvzdělávací a výchovné problémy jsou operativně řešeny s výchovným poradcem, metodikem pro prevenci – osobně i anonymněPedagogičtí pracovníci poskytují po domluvě bezplatně žákům konzultace s individuálním vysvětlením učiva.individuální přístup pedagogů vytváří podmínky, aby součástí profilu absolventa nebyly jen znalosti, dovednosti a sebevědomí, ale i zásady zdravého životního styluvýběr jazyků: NJ, Fr, ŠJ, RJ, Lapodporujeme praktické činnosti a dovednosti studentů v přírodovědných předmětech – biologii, fyzice a chemiiPedagogická a Zdravotnická lycea mají 14 denní povinnou souvislou praxi ve 3. a 4. ročníku.významnou roli přisuzujeme výuce cizích jazyků; získané dovednosti si žáci ověřují na zahraničních pobytechpečujeme o talentované žáky a nabízíme jim kurzy k získání znalostních certifikátůpropojujeme teorii s praxí; spolupracujeme externě ve výuce i mimo ni s odborníky z různých oborů

preview

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace

Jsme gymnázium s 8letým i 4letým oborem. Každým rokem otevíráme dvě třídy 8letého a jednu třídu 4letého studia. Zapojujeme se do projektů, čerpáme peníze z evropských dotací. Studentům nabízíme celou řadu mimoškolních aktivit (kroužky, sportovní kurzy, exkurze, aplikovanou ekonomii). Máme špičkově vybaveny jazykové učebny, učebny biologie, chemie, školní knihovnu. Razíme heslo otevřená škola. Naši studenti se zapojují do charitativních akcí, mnohé sami organizujeme. Dovolte mi představit vám Gymnázium, Ostrava–Hrabůvka, školu, jež se může pyšnit již šedesátiletou tradicí, a to z pozice její ředitelky. Tuto funkci vykonávám již třetím rokem a po celou dobu se jí snažím modelovat tvář Otevřené školy. Kantoři našeho gymnázia tuto koncepci přijali za svou, a společně tak formujeme školu, jež se může prezentovat řadou předností. Shrnout je na jednu stránku nebude vůbec jednoduché. Vždyť jen každoroční výroční zpráva o činnosti má přes 70 stránek. Pokusím se alespoň o malé shrnutí toho, co dělá naši školu místem, kde studenti rádi studují a kantoři rádi vyučují.Vnější vzhled budovy zmodernizovala rozsáhlá rekonstrukce, v jejímž rámci došlo roku 2009 k dosažení bezbariérovosti. Příjemné prostředí dotváří rozsáhlý pozemek obklopující školu, který plně využíváme. Krok s dobou držíme také moderně vybavenými jazykovými učebnami, posluchárnami a laboratořemi biologie, chemie a fyziky. Svůj prostor má i výuka hudební a výtvarné výchovy. Všechny třídy jsou vybaveny počítači a dataprojektory, wi-fi síť v celém areálu je samozřejmostí. Dobrou školu netvoří však jen vzhled a vybavení.Gymnáziím se často vyčítá, že vychovávají elitu. Já jsem naopak na tuto skutečnost hrdá. Pokud budeme hovořit o elitě jako o „těch nejlepších“. Věřím, že my připravujeme ty v budoucnu nejlepší odborníky v mnoha oborech lidské činnosti. Špičkové právníky, lékaře, farmaceuty, chemiky, architekty, pedagogy, programátory, techniky, veterináře, překladatele, skladatele, spisovatele, novináře i politiky. Jsme ovšem škola zaměřená nejen na vzdělávání, ale také na výchovu. Elita pro mě tedy neznamená jen lidi vzdělané a úspěšné, ale také vnímavé, respektující, lidi se sociálním cítěním. Proto klademe důraz na organizování celé řady charitativních akcí.Abychom dokázali naše studenty ke studiu na vysokých školách připravit co nejlépe, spolupracujeme s vysokými školami. Jsme Fakultní školou Ostravské univerzity. Na mnoha projektech spolupracujeme například s VŠB, Slezskou univerzitou v Opavě, Univerzitou Palackého v Olomouci.Nenapadá mě obor, ve kterém bychom v průběhu studia neumožnili a nepomohli zájemcům se realizovat.