IUVENTAS - Soukromé gymnázium a Střední odborná škola s.r.o.

Popis

Profil školy

Iuventas-Soukromé gymnázium a Střední odborná škola s.r.o. umožňuje žákům získat úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou v 8letém oboru Gymnázia, 4letém oboru Gymnázia v denní i dálkové formě. Ve čtyřletých studijních oborech nabízíme studium pedagogického, zdravotnického, přírodovědného lycea.

Výuka je zajišťována v budově školy na adrese ul. Kounicova 1320/2, Ostrava-Moravská Ostrava. Škola má přilehlou zahradu a je situována v místě s velmi dobrou dopravní dostupností MHD jak v rámci Ostravy, tak i z hlediska dopravní dostupnosti z jiných okresů Moravskoslezského kraje.

Škola má k dispozici 33 kmenových tříd, 2 tělocvičny, 2 učebny pro výuku informatiky, odborné učebny s interaktivní tabulí a projektory, jazykové učebny, učebny pro výuku hudební, dramatické výchovy,  výtvarné výchovy včetně učebny pro výtvarné techniky. Přírodovědnou a biochemickou laboratoř. K dispozici je rovněž školní knihovna a možnost využití internetu pro volný čas studentů.

Pro žáky, kteří plní základní školní docházku v oboru 8-letého gymnázia je připraven školní klub IUVENTÍK. Zde mohou děti trávit čas před a po vyučování, dle potřeb a přání rodičů.

Naše specifika

 • jsme školou pro žáky a jejich rodiče, kteří hledají moderní systém vzdělávání a výchovy, individuální přístup a péči o jejich děti.
 • ve škole vládne přátelská atmosféra, podporujeme rozvoj osobnosti studenta, respektujeme právo na jeho vlastní názor
 • klademe velký důraz na spolupráci s rodiči a jejich informovanost
 • vzdělávací a výchovné problémy jsou operativně řešeny s výchovným poradcem, metodikem pro prevenci – osobně i anonymně
 • Pedagogičtí pracovníci poskytují po domluvě bezplatně žákům konzultace s individuálním vysvětlením učiva.
 • individuální přístup pedagogů vytváří podmínky, aby součástí profilu absolventa nebyly jen znalosti, dovednosti a sebevědomí, ale i zásady zdravého životního stylu
 • výběr jazyků: NJ, Fr, ŠJ, RJ, La
 • podporujeme praktické činnosti a dovednosti studentů v přírodovědných předmětech – biologii, fyzice a chemii
 • Pedagogická a Zdravotnická lycea mají 14 denní povinnou souvislou praxi ve 3. a 4. ročníku.
 • významnou roli přisuzujeme výuce cizích jazyků; získané dovednosti si žáci ověřují na zahraničních pobytech
 • pečujeme o talentované žáky a nabízíme jim kurzy k získání znalostních certifikátů
 • propojujeme teorii s praxí; spolupracujeme externě ve výuce i mimo ni s odborníky z různých oborů

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://iuventas.cz/
Zaměření školy: Gymnázium, Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Diskuze