preview

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace

  • Františka Hajdy 1429/34, 70030 Ostrava
  • Tel.: 596 711 829

Popis

Jsme gymnázium s 8letým i 4letým oborem. Každým rokem otevíráme dvě třídy 8letého a jednu třídu 4letého studia. Zapojujeme se do projektů, čerpáme peníze z evropských dotací. Studentům nabízíme celou řadu mimoškolních aktivit (kroužky, sportovní kurzy, exkurze, aplikovanou ekonomii). Máme špičkově vybaveny jazykové učebny, učebny biologie, chemie, školní knihovnu. Razíme heslo otevřená škola. Naši studenti se zapojují do charitativních akcí, mnohé sami organizujeme.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 90
Počet přihlášených: 248
Počet zapsaných: 90
Počet studentů: 600

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

79-41-K/81 Gymnázium

Obecné vzdělávání (Gymnaziální) Prezenční studium

79-41-K/41 Gymnázium

Obecné vzdělávání (Gymnaziální) Prezenční studium

Přijímací řízení

Ve školním roce 2015/16 bude přijato:

60 uchazečů, tj. dvě třídy osmiletého studia (79-41-K/81 Gymnázium),
30 uchazečů, tj. jedna třída čtyřletého studia (79-41-K/41 Gymnázium). 

Více informací na www.ghrabuvka.cz

Podrobné informace o škole

Gymnázium je zřízeno jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. Bylo zařazeno do sítě škol Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, a to dne 1. 2. 1999 pod č.j. 11437/99-21. Poskytuje úplné střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Budova gymnázia prošla v letech 2008/2009 rozsáhlou rekonstrukcí – zateplení školy s výměnou oken a výměnou hliníkového elektrického rozvodu ve čtyřech pavilonech školy. Od roku 2009 je škola bezbariérová, byl přistavěn výtah a zrekonstruovány dvě WC. Proces zateplení budovy byl dokončen v létě 2013, kdy byla vyměněna stará okna v obou tělocvičnách za nová, která zajistí minimální únik tepla. V budově je třicet sedm učeben, z toho 20 místností jsou kmenové třídy, menší učebny slouží především k výuce jazyků. Všechny učebny jsou vybaveny stavitelným nábytkem. K dispozici jsou speciální poschoďové posluchárny a speciální učebny pro výuku chemie, fyziky, biologie, hudební výchovy, výtvarné výchovy, dvě učebny výpočetní techniky (každá disponuje 16 počítači), dvě tělocvičny, posilovna a venkovní sportovní areál s běžeckou dráhou. Všechny tři posluchárny jsou vybaveny novými demonstračními stoly, dvě jsou vybaveny novým nábytkem. K výuce fyziky, biologie a chemie slouží také tři odborné laboratoře. Všechny jsou vybaveny počítači a moderní měřicí technikou. Učebna výtvarné výchovy je vybavena novými speciálními lavicemi a malým grafickým lisem. Součástí je i keramická dílna, ve které je pec a hrnčířský kruh. Všechny kmenové třídy jsou vybaveny počítači a dataprojektory, dalších sedm učeben je vybaveno interaktivní tabulí. Všem žákům škola nabízí k odkládání svršků individuální uzamykatelné skříňky. Naše gymnázium disponuje učitelskou knihovnou, vybavenou odbornou literaturou a učebnicemi, a dále žákovskou knihovnou určenou žákům. Žáci mohou ve škole využívat mincovní automaty na kopírování a zakoupení nápojů. K drobným nákupům potravin slouží školní bufet, pro kulturní a společenské akce klubovna. V klubovně je také umístěna galerie, kde jsou vystavována výtvarná i fotografická díla žáků a vyučujících naší školy. Pro veřejná vystoupení, výstavy prací žáků a burzy učebnic využívá škola atrium a halu školy. Atrium dále slouží jako informační centrum, je v něm umístěna celá řada nástěnek a informačních tabulí. V celém areálu školy je vybudována wi-fi síť. V době volna a přestávek žáci mohou využívat všech prostor školy, učebnu PC a při pěkném počasí venkovní atrium školy, kde je nejen mnoho zeleně, ale také dřevěné lavičky. K výuce je využívána také vnější ekologická učebna školy. Od školního roku 2001/2002 mohou žáci používat fotovoltaický článek a od školního roku 2003/2004 fototermický článek k demonstraci praktické proměny a využití sluneční energie. 

  • Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace
  • Františka Hajdy 1429/34, 70030 Ostrava
  • tel.: 596 711 829

Diskuze