preview

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace

Popis

Jsme gymnázium s 8letým i 4letým oborem. Každým rokem otevíráme dvě třídy 8letého a jednu třídu 4letého studia. Zapojujeme se do projektů, čerpáme peníze z evropských dotací. Studentům nabízíme celou řadu mimoškolních aktivit (kroužky, sportovní kurzy, exkurze, aplikovanou ekonomii). Máme špičkově vybaveny jazykové učebny, učebny biologie, chemie, školní knihovnu. Razíme heslo otevřená škola. Naši studenti se zapojují do charitativních akcí, mnohé sami organizujeme.

 

Dovolte mi představit vám Gymnázium, Ostrava–Hrabůvka, školu, jež se může pyšnit již šedesátiletou tradicí, a to z pozice její ředitelky. Tuto funkci vykonávám již třetím rokem a po celou dobu se jí snažím modelovat tvář Otevřené školy. Kantoři našeho gymnázia tuto koncepci přijali za svou, a společně tak formujeme školu, jež se může prezentovat řadou předností. Shrnout je na jednu stránku nebude vůbec jednoduché. Vždyť jen každoroční výroční zpráva o činnosti má přes 70 stránek. Pokusím se alespoň o malé shrnutí toho, co dělá naši školu místem, kde studenti rádi studují a kantoři rádi vyučují.

Vnější vzhled budovy zmodernizovala rozsáhlá rekonstrukce, v jejímž rámci došlo roku 2009 k dosažení bezbariérovosti. Příjemné prostředí dotváří rozsáhlý pozemek obklopující školu, který plně využíváme. Krok s dobou držíme také moderně vybavenými jazykovými učebnami, posluchárnami a laboratořemi biologie, chemie a fyziky. Svůj prostor má i výuka hudební a výtvarné výchovy. Všechny třídy jsou vybaveny počítači a dataprojektory, wi-fi síť v celém areálu je samozřejmostí. Dobrou školu netvoří však jen vzhled a vybavení.

Gymnáziím se často vyčítá, že vychovávají elitu. Já jsem naopak na tuto skutečnost hrdá. Pokud budeme hovořit o elitě jako o „těch nejlepších“. Věřím, že my připravujeme ty v budoucnu nejlepší odborníky v mnoha oborech lidské činnosti. Špičkové právníky, lékaře, farmaceuty, chemiky, architekty, pedagogy, programátory, techniky, veterináře, překladatele, skladatele, spisovatele, novináře i politiky. Jsme ovšem škola zaměřená nejen na vzdělávání, ale také na výchovu. Elita pro mě tedy neznamená jen lidi vzdělané a úspěšné, ale také vnímavé, respektující, lidi se sociálním cítěním. Proto klademe důraz na organizování celé řady charitativních akcí.

Abychom dokázali naše studenty ke studiu na vysokých školách připravit co nejlépe, spolupracujeme s vysokými školami. Jsme Fakultní školou Ostravské univerzity. Na mnoha projektech spolupracujeme například s VŠB, Slezskou univerzitou v Opavě, Univerzitou Palackého v Olomouci.

Nenapadá mě obor, ve kterém bychom v průběhu studia neumožnili a nepomohli zájemcům se realizovat.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.ghrabuvka.cz/
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 90
Počet přihlášených: 248
Počet zapsaných: 90
Počet studentů: 600

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

79-41-K/81 Gymnázium

Obecné vzdělávání (Gymnaziální) Prezenční studium

79-41-K/41 Gymnázium

Obecné vzdělávání (Gymnaziální) Prezenční studium

Přijímací řízení

60 uchazečů, tj. dvě třídy osmiletého studia (79-41-K/81 Gymnázium),
30 uchazečů, tj. jedna třída čtyřletého studia (79-41-K/41 Gymnázium). 

Více informací na www.ghrabuvka.cz

Podrobné informace o škole

Gymnázium je zřízeno jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. Bylo zařazeno do sítě škol Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, a to dne 1. 2. 1999 pod č.j. 11437/99-21. Poskytuje úplné střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Budova gymnázia prošla v letech 2008/2009 rozsáhlou rekonstrukcí – zateplení školy s výměnou oken a výměnou hliníkového elektrického rozvodu ve čtyřech pavilonech školy. Od roku 2009 je škola bezbariérová, byl přistavěn výtah a zrekonstruovány dvě WC. Proces zateplení budovy byl dokončen v létě 2013, kdy byla vyměněna stará okna v obou tělocvičnách za nová, která zajistí minimální únik tepla. V budově je třicet sedm učeben, z toho 20 místností jsou kmenové třídy, menší učebny slouží především k výuce jazyků. Všechny učebny jsou vybaveny stavitelným nábytkem. K dispozici jsou speciální poschoďové posluchárny a speciální učebny pro výuku chemie, fyziky, biologie, hudební výchovy, výtvarné výchovy, dvě učebny výpočetní techniky (každá disponuje 16 počítači), dvě tělocvičny, posilovna a venkovní sportovní areál s běžeckou dráhou. Všechny tři posluchárny jsou vybaveny novými demonstračními stoly, dvě jsou vybaveny novým nábytkem. K výuce fyziky, biologie a chemie slouží také tři odborné laboratoře. Všechny jsou vybaveny počítači a moderní měřicí technikou. Učebna výtvarné výchovy je vybavena novými speciálními lavicemi a malým grafickým lisem. Součástí je i keramická dílna, ve které je pec a hrnčířský kruh. Všechny kmenové třídy jsou vybaveny počítači a dataprojektory, dalších sedm učeben je vybaveno interaktivní tabulí. Všem žákům škola nabízí k odkládání svršků individuální uzamykatelné skříňky. Naše gymnázium disponuje učitelskou knihovnou, vybavenou odbornou literaturou a učebnicemi, a dále žákovskou knihovnou určenou žákům. Žáci mohou ve škole využívat mincovní automaty na kopírování a zakoupení nápojů. K drobným nákupům potravin slouží školní bufet, pro kulturní a společenské akce klubovna. V klubovně je také umístěna galerie, kde jsou vystavována výtvarná i fotografická díla žáků a vyučujících naší školy. Pro veřejná vystoupení, výstavy prací žáků a burzy učebnic využívá škola atrium a halu školy. Atrium dále slouží jako informační centrum, je v něm umístěna celá řada nástěnek a informačních tabulí. V celém areálu školy je vybudována wi-fi síť. V době volna a přestávek žáci mohou využívat všech prostor školy, učebnu PC a při pěkném počasí venkovní atrium školy, kde je nejen mnoho zeleně, ale také dřevěné lavičky. K výuce je využívána také vnější ekologická učebna školy. Od školního roku 2001/2002 mohou žáci používat fotovoltaický článek a od školního roku 2003/2004 fototermický článek k demonstraci praktické proměny a využití sluneční energie. 

Diskuze