preview

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Gymnázium - O násNabízíme čtyřletý obor Gymnázia (po 9. třídě ZŠ) a osmiletý obor Gymnázia (po 5. třídě ZŠ).Naši absolventi úspěšně pokračují ve studiu na všech typech VŠ, popřípadě se velmi dobře uplatňují na trhu práce.Výuka probíhá v plně vybavených odborných a poloodborných učebnách s projektory, multimediální výbavou a internetem.K dispozici jsou 2 výborně vybavené učebny pro výuku informačních a multimediálních aplikací, speciální učebny estetické výchovy: hudební výchovy a výtvarné výchovy.Konektivitu k internetu zajišťujeme 200 Mbps optickým vedením.Škola je plně pokryta Wi‐Fi internetovou konektivitou s velkou kapacitou, žákům je poskytováno připojení zdarma.Disponujeme 2 jazykovými učebnami pro výuku cizích jazyků s multimediální podporou a počítači.Pořádáme sportovní kurzy: vodácký kurz, lyžarský kurz.Organizujeme zahraniční geografické exkurze v rámci celé Evropy: geografické, jazykové.Pořádáme jednodenní i vícedenní odborné exkurze po ČR.Naši žáci se úspěšní účastní vědomostních soutěží a olympiád v okresních, krajských i celostátních kolech. Máme vypracovaný systém práce s talentovanou mládeží.Škola má vlastní jídelnu s dobrou kuchyní, nabízíme ubytování s bezplatným připojením k internetu.Škola má svoji tělocvičnu, posilovnu, tři sportovní hřiště, tenisový kurt.Nacházíme se v ekologicky čistém prostředí beskydského podhůří, v klidné části města.Dopravní obslužnost školy je vynikající, vlaková zastávka (ČD) je vedle školy, autobusové do cca 5 minut chůze.Průmyslová škola - O násProč studovat právě u nás?Nabízíme perspektivní obory, zavádíme nejnovější trendy techniky do výuky.Naši absolventi se velmi dobře uplatňují na trhu práce nebo úspěšně pokračují ve studiu na VŠ.Absolventi oborů elektrotechnika a elektrikář získají osvědčení dle §5 Vyhlášky 50/78 Sb.Máme k dispozici 25 dobře vybavených tříd s projektory, multimediální výbavou a internetem.Škola má velké zázemí pro odbornou a praktickou výuku, k dispozici je 15 odborných učeben, laboratoří a dílen.K dispozici jsou 4 dobře vybavené učebny pro výuku informačních a multimediálních aplikací.Vybudovali jsme supermoderní počítačovou učebnu pro výuku počítačových sítí a operačních systémů.Máme tři špičkově vybavené elektrotechnické laboratoře s přístroji předních světových výrobců.K dispozici máme přes 200 PC, 400 přípojek LAN, konektivitu k internetu zajišťujeme 200 Mbps optickým vedením.Škola je plně pokryta Wi‐Fi internetovou konektivitou s velkou kapacitou, žákům je poskytováno připojení zdarma.Máme 3 jazykové učebny pro výuku cizích jazyků s multimediální podporou a počítači.Škola má vlastní jídelnu s dobrou kuchyní, nabízíme ubytování s bezplatným připojením k internetu.Škola má svoji tělocvičnu, posilovnu, tři sportovní hřiště, tenisový kurt.Nacházíme se v ekologicky čistém prostředí beskydského podhůří, v náručí zeleně a hor.Dopravní obslužnost školy je vynikající, zastávka vlaku je vedle školy.

preview

Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Škola rozvíjí schopnosti talentovaných studentů v různých soutěžích a olympiádách. Mimoškolní aktivity studentů jsou soustředěny zejména do sportovních kroužků. Studenti mají možnost návštěvy partnerských zahraničních škol v Holandsku a Německu, škola také každoročně organizuje ve spolupráci se školním sportovním klubem zimní a letní výcvikové kurzy.Gymnázium Petra Bezruče je státní škola zřizovaná Moravskoslezským krajem. Jedná se o příspěvkovou organizaci s identifikátorem školy 600 016 315. Studium je šestileté v oboru 79-41-K/61 Gymnázium. Hlavním dlouhodobým záměrem školy je připravit žáky pro studium na vysokých školách – poskytnout jim prostor pro orientaci v různých oborech a možnost získat hlubší znalosti v oboru, který je zajímá. Tomuto záměru je přizpůsoben učební plán, ve kterém je kladen důraz na možnost užšíspecializace žáka v 5. a 6. ročníku studia.Škola vyučuje těmto cizím jazykům: angličtině, španělštině, němčině a ruštině, volitelně pak latině. Povinným cizím jazykem je jazyk anglický, druhý cizí jazyk si volí žák od 1. ročníku dle aktuální nabídky– výuka jazyku je zahájena pouze při dostatečném počtu zájemců.Velký důraz je kladen také na výuku matematiky a přírodovědných předmětů, jejíž součástí jsou také laboratorní cvičení v laboratořích fyziky, chemie a biologie.Škola rozvíjí schopnosti talentovaných žáků v různých soutěžích, olympiádách a středoškolské odborné činnosti. Mimoškolní aktivity žáků jsou soustředěny do několika kroužků – hudební, divadelní a zejména sportovní (provozovaných ve spolupráci s AŠSK).Během celého studia je kladen důraz na vlastní odpovědnost žáků za své vzdělání.