Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Popis

KódNázev oboruForma 
79-41-K/41Gymnázium (od 1.9.2009)denní - čtyřleté 
79-41-K/81Gymnázium (od 1.9.2007)denní - víceleté 

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.gyohavl.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/gyohavl
Instagram: https://www.instagram.com/gyohavl_offici…=cs
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Podrobné informace o škole

 • škola, která od roku 1996 se souhlasem tehdejšího prezidenta republiky nese čestný název „Gymnázium Olgy Havlové“
 • škola, která se v rámci intenzivní spolupráce s Filozofickou fakultou Ostravské univerzity stala fakultní školou
 • škola, která je od roku 1997 členem Asociace přidružených škol UNESCO
 • škola, která je kolektivním členem Jednoty českých matematiků a fyziků
 • škola se všeobecným zaměřením, jejíž absolventi jsou každoročně přijímáni na VŠ humanitního, technického, přírodovědného, ekonomického, uměleckého směru v ČR i v zahraničí
 • škola, která má v Ostravě nejdelší tradici a zkušenosti se vzděláváním dětí na nižším stupni víceletého gymnázia
 • škola, na níž lze studovat podle zájmu žáků a organizačních možností školy kromě jazyka anglického jazyk německý, francouzský, španělský, ruský, latinský; ve výuce cizích jazyků působí rodilí mluvčí
 • škola s kvalitně vybavenými odbornými učebnami, všechny kmenové třídy jsou koncipovány jako multimediální učebny (počítač, dataprojektor, promítací plátno), konferenční centrum, moderní laboratoř chemie, fyziky a biologie, dvě učebny informatiky, odborná učebna fyziky, biologie, hudební a výtvarné výchovy, tři multimediální jazykové učebny (PC, dataprojektor, interaktivní tabule nebo promítací plátno), keramická pec, posilovna se spinningovými koly, multifunkční hřiště, workoutové hřiště
 • škola, jejíž žáci se mohou zapojit do aktivit: pěvecký sbor, studentské anglické divadlo, vydávání školního časopisu, mezinárodní studentské projekty (např. eTwinning, Erasmus+, Das Bild der Anderen – e-mailová komunikace s němčináři z různých zemí světa), kroužky cizích jazyků, kroužek „Psaní všemi deseti“ a další, humanitární aktivity – adopce na dálku, spolupráce se společností Člověk v tísni
 • škola, která organizuje chemické, fyzikální, biologické, zeměpisné, dějepisné, recitační, jazykové a konverzační soutěže, matematické soutěže („Klokan“ a „Pythagoriáda“), konference středoškoláků s tematikou novodobých dějin, studentské ekokonference, sportovní soutěže a akce (basketbal, volejbal, florbal aj.)
 • škola, při které je ustavena školská rada, studentská rada a Spolek Poznání při GOH
 • škola, která do výuky začleňuje exkurze regionálního i celostátního charakteru a připravuje poznávací zájezdy do zahraničí (Velká Británie, Francie, Německo, Švýcarsko, Rakousko, Polsko, Španělsko) a cesty expedičního typu (Zakarpatská Rus, Rumunsko – Banát)
 • škola, jejíž žáci se pravidelně účastní soutěží a olympiád s postupem do celostátních kol
 • škola, která pořádá lyžařské, letní sportovní a adaptační kurzy
 • škola, která věnuje zvláštní pozornost prevenci sociálně patologických jevů (drogových závislostí, šikaně apod.) a výchově ke zdravému životnímu stylu
 • škola, která klade důraz na problematiku lidských práv v rámci projektů Asociace přidružených škol UNESCO a Jeden svět na školách
 • škola, jejíž prioritou je příznivé klima, přátelské a otevřené vztahy mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem
 • škola, která se díky svým mimořádně aktivním učitelům a žákům bohatě zapojuje do projektové činnosti a spolupracuje s mnoha subjekty
 • škola s vlastní kuchyní a jídelnou (s chutnou a bohatou stravou), bufetem s pekárnou, kopírkou pro žáky
 • škola s moderním multifunkčním hřištěm a nově vybudovaným workoutovým hřištěm
 • škola ve velmi klidném prostředí, s dobrou dopravní dostupností MHD nebo na kole po cyklostezkách s možností uložit kola v kolárně

Diskuze