Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

REÁLNÉ GYMNÁZIUM bylo obnoveno 1. 9. 1992 a je součástí školy s názvem Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2. V současné době má 10 tříd.

Gymnázium Uničov

Gymnázium Uničov je osmileté a čtyřleté všeobecně zaměřené gymnázium s širokou profilací studia formou volitelných předmětů. Výuka probíhá v odborných učebnách, přičemž je kladen důraz jak na teoretické zvládnutí učiva, tak i na jeho praktickou aplikaci. Prioritou školy je kvalitní příprava studentů na vysokoškolské studium, ale také osvojení základních dovedností pro uplatnění na trhu práce v ČR i v dalších zemích EU.