Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

REÁLNÉ GYMNÁZIUM bylo obnoveno 1. 9. 1992 a je součástí školy s názvem Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2. V současné době má 10 tříd.

Gymnázium Františka Křižíka s.r.o. Plzeň

Gymnázium Františka Křižíka bylo založeno v roce 1991 jako jedna z prvních soukromých škol, v roce 2013 byla škola rozšířená o základní školu.

Gymnázium Blovice

Škola je jediným zařízením svého druhu v okrese Plzeň - jih. Již téměř 50 let poskytuje vzdělání dětem ze široké spádové oblasti.

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Děkujeme za podporu a vaše hlasy, moc si jich vážíme.

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium bylo založeno v roce 1956. Prošlo výraznými změnami a dnes se jedná o střední školu všeobecného zaměření, která je otevřená všem dostupným objektivním informacím, novým způsobům komunikace a jazykovým schopnostem, které týmově podporuje. Dále se opírá ve svém pojetí o vzájemnou důvěru, odpovědnost a slušné jednání v rámci tolerantního respektu.
To vše nám spolu s odbornými vědomostmi dává možnost připravit naše žáky pro jejich další profesní a osobnostní růst.

Gymnázium Příbram

http://www.gym.pb.cz/