Gymnázium Česká Třebová

Gymnázium Česká Třebová, sídlící v nádherné a architektonicky cenné budově, je škola s příjemnou atmosférou a přátelským prostředím. Naši studenti se vzájemně znají a dokáží si pomáhat. Jsou úspěšní v mnoha soutěžích a projektech a škola je na ně velmi pyšná. Studenti jsou připravováni k dalšímu studiu na vysokých školách humanitního i přírodovědného zaměření. Škola je v okolí výjimečná rozsahem spektra nabízených jazyků a šíří mezinárodních kontaktů. Přijďte se k nám podívat, budete vítáni.

Gymnázium Dr. Emila Holuba Holice

Gymnázium Dr. Emila Holuba je škola, kterou stojí za to studovat. Pomůže ti se zdokonalit a dosáhnout tvého cíle. Chceš být doktor nebo právník, žurnalista anebo manažer? Žádný problém, společně do dokážeme. Toto moderní gymnázium nabízí svým studentům sportovní halu, jazykové učebny, laboratoře a nejlepší jídelnu, kterou si dokážeš představit. Naše škola už vychovala mnohé úspěšné studenty, ty se můžeš stát jedním z nich.

Gymnázium Mozartova, Pardubice

Nabízíme Školní vzdělávací program pro čtyřleté studium zaměřený na získání všeobecného vzdělání a na kvalitní přípravu ke studiu na vysokých školách. Škola se snaží vést studenty k respektu vůči základním hodnotám naší společnosti, svobodě a odpovědnosti za sebe sama, solidaritě s těmi, kteří ji potřebují, moudré toleranci a úctě k těm, kteří si ji zaslouží. Cílem školy je zdravě sebevědomý absolvent, který se dokáže samostatně rozvíjet a uplatnit při studiích doma i v zahraničí.

Gymnázium Josefa Ressela Chrudim

Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim, Olbrachtova 291 - čtyřleté a osmileté gymnázium. Státní střední škola zřízená Pardubickým krajem.

Gymnázium Ústí nad Orlicí

Gymnázium poskytuje svým studentům střední vzdělání s maturitní zkouškou, které je především přípravou ke studiu na vysokých školách. Výběrem volitelných seminářů v posledních dvou letech studia se studenti výrazně profilují a připravují se tak k přijetí na vysokou školu příslušného zaměření. Naši studenti mají 100% úspěšnost při přijímání na vysoké školy.

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083


gymnázium hodnocené jako 3. nejlepší škola v ČR v programu MŠMT Excelence 2015
gymnázium uvedené v přehledu 22 prestižních gymnázií v ČR (MF Dnes 14. 4. 2015)
gymnázium hodnocené jako 7. nejlepší v ČR v rámci výsledků celostátních maturitních zkoušek v roce 2011
gymnázium hodnocené jako nejlepší v Pardubickém kraji v rámci výsledků celostátních maturitních zkoušek v roce 2011

Gymnázium Blansko

Založením Gymnázia v Blansku v roce 1949 byly položeny základy pro rozvoj středního všeobecného školství v blanenském regionu. Jeho založení bylo vyvoláno značným nárůstem obyvatelstva města Blanska po 2. světové válce. Počátky a budování této pro nás dnes už samozřejmé tradice nebyly ovšem jednoduché a přímočaré.

Gymnázium Žamberk

Gymnázium Žamberk je střední školou s více než šedesátiletou tradicí, jejímž hlavním posláním je příprava žáků ke studiu na vysokých školách.