Gymnázium Brno, Elgartova 3

Gymnázium má kapacitu 360 žáků ve 12 třídách, což umožňuje, aby zde vládla rodinná atmosféra mezi žáky a pedagogy. Takřka všichni se známe navzájem osobně. Myslíme i na naše handicapované žáky, máme zařízení i pro vozíčkáře. Profesorský sbor je přiměřeně mladý, plně aprobovaný. Dokážeme pružně reagovat na současné trendy ve vzdělávání a vědě. Jsme partnerskou školou Masarykovy univerzity. Naši studenti se zúčastňují studijních pobytů na středních školách v Evropě i v zámoří.

Purkyňovo gymnázium, Strážnice

Jsme Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a partnerská škola Cambridge P.A.R.K.  Získali jsme status školy spolupracující s Mensou. Jsme držiteli  prestižního titulu EKOŠKOLA již počtvrté. Obrovským úspěchem  bylo získání dvou 1. míst v celostátním kole SOČ , pod vedením VŠ pedagogů MU v Brně a našich vyučujících a 1.místo v mezinárodní Dějepisné soutěži studentů gymnázií v Chebu pod záštitou Senátu PČR.

 

 

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace

Vycházíme z předpokladu, že všichni uchazeči o studium přicházejí s cílem úspěšně je absolvovat, a poté usilovat o přijetí na vysokou školu. Jsme školou, která umožňuje svým studentům získat základní orientaci ve stěžejních vědních disciplinách. Současně ale dáváme i možnost získání hlubšího přehledu v těch oborech, které budou předmětem jeho dalšího studia a na něž se soustřeďuje jeho individuální zájem.

Gymnázium Tišnov

V současné době je zřizovatelem školy JmKÚ, škola otevírá 1 třídu osmiletého studia a 2 třídy čtyřletého studia, snahy o nedůstojné spojení gymnázia v rámci redukce sítě středních škol s odborným učilištěm v Tišnově se pro odpor studentů i veřejnosti neuskutečnily. Život gymnázia byl vždycky těsně spjat s životem na dobrém společenském životě tišnovského regionu, ten se mu zas odměňoval materiálním zázemím.

Gymnázium Brno, Vídeňská 47

Gymnázium na Vídeňské ulici v Brně představuje tradiční střední školu Jihomoravského kraje, která jako jediná v republice nabízí šestileté studium zaměřené na programování. Vedle toho ve čtyřletém všeobecném studijním programu přijímá každoročně žáky z devátých tříd základních škol. Cílem školy je především kvalitní příprava k univerzitnímu studiu všech oborů a specializací. To, že se to gymnáziu daří, dosvědčují zástupy velmi úspěšných absolventů. V letošním roce je jich již více než 8100.

Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 14

Gymnázium na třídě Kapitána Jaroše 14 je nejstarším českým gymnáziem v Brně a spolu s olomouckým i na Moravě. Bylo založeno roku 1867 a hned od počátku se stalo zdrojem vědeckého i uměleckého života a předstupněm vysokého učení v Brně. Profesoři gymnázia byli většinou velmi erudovaní odborníci a často položili základy vědeckého bádání ve svých disciplínách.

Gymnázium Matyáše Lercha Brno

Snaha po kontinuitě s dosavadním úspěšným vývojem školy je nejlepší odměnou pro desítky vynikajících profesorů, které na škole za jejího trvání působily. Jeho současná úroveň je příslibem i do dalších let a proponovaný název školy se jménem Matyáše Lercha závazkem vůči širší brněnské rodičovské veřejnosti, že "Lerchova" bude i nadále jedním z předních brněnských gymnázií, čerpajícím tradičně z intelektuálního prostředí Masarykovy čtvrti a přilehlých oblastí.

Gymnázium Tomáše G. Masaryka, Zastávka

Součástí studia jsou také kurzy, exkurze a výlety a soustředění. V sekundě osmiletého a v 1. ročníku čtyřletého cyklu lyžařský výcvikový kurz, v sextě osmiletého a v 2. ročníku čtyřletého cyklu letní sportovní kurz. Studenti tercie se účastní vlastivědné exkurze v trvání jednoho týdne, která je spojena s výcvikem na lodích. Téměř v každém ročníku je několik exkurzí, které doplňují studium. Ve třetím ročníku a v septimě se pořádá týdenní poznávací zájezd do některé evropské země.

Gymnázium Boskovice

Gymnázium v Boskovicích je nejstarší střední školou v okrese Blansko. Málokteré město v Čechách i na Moravě se však domáhalo střední školy tak dlouho, jako Boskovice..