Gymnázium Jiřího Ortena Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena je všeobecně vzdělávací škola. Žáci mohou dospět k maturitě buď v osmiletém, nebo čtyřletém studijním oboru. Svým působením chce GJO v žácích vybudovat předpoklady pro to, aby byli v dnešním dynamickém světě profesně konkurenceschopní. Sídlí v jedné z nejmodernějších školních budov v Česku a nachází se v poklidné čtvrti na okraji Kutné Hory.

Gymnázium pod Svatou Horou Příbram

Jsme malá škola zaměřená na živé jazyky s certifikovanou výukou některých předmětů v cizím jazyce, individuálním přístupem, silnou divadelní tradicí a pestrou nabídkou školních i mimoškolních akcí.

Gymnázium Jana Palacha Mělník

Gymnázium nabízí jak osmileté, tak čtyřleté studium. Úspěšnost v přijímání na vysoké školy je u jeho žáků velmi dobrá. Pedagogický sbor se snaží vést studenty k co nejlepšímu budoucímu uplatnění. Celá škola nabízí velice příjemné, ale i funkční prostředí. Studenti kromě běžných předmětů mohou studovat několik cizích jazyků, jsou jim zprostředkovávány studijní pobyty v zahraničí a mezinárodní jazykové zkoušky. Ve vyšších ročnících si vybírají ze širokého spektra volitelných předmětů. 

Gymnázium Jiřího z Poděbrad Poděbrady

Gymnázium Jiřího z Poděbrad je škola s dlouholetou tradicí se všeobecným zaměřením. Sídlem školy je lázešké město Poděbrady. V současné době naše škola nabízí osmileté a čtyřleté studium.

Gymnázium Kolín

Gymnázium Kolín je střední všeobecně vzdělávací vnitřně diferencovaná škola připravující především pro studium na vysokých školách všech typů. Dle úspěšnosti v přijímacím řízení uchazečů o studium na vysokých školách patříme mezi školy s velmi dobrým renomé. Podle procenta úspěšnosti se řadíme do první čtvrtiny ze 342 českých gymnázií.

Gymnázium Kladno

Studenti školy se každoročně úspěšně účastní odborných olympiád a soutěží. Pod vedením našich pedagogů se dokáží prosadit v celostátních i mezinárodních kolech a někteří na základě úspěšných konkurzů absolvují studijní pobyty např. v USA a Anglii. Hlavním kritériem pro hodnocení úspěšnosti našich studentů ale zůstává jejich uplatnění po absolvování školy.

Gymnázium Příbram

http://www.gym.pb.cz/

Církevní gymnázium sv. Voršily Kutná Hora

CG připravuje studenty pro další studium především na vysokých školách. Proto dbáme na kvalitní všeobecné vzdělání, zejména na výuku mateřského jazyka, cizího jazyka a matematiky. Ve vyšších ročnících gymnázia si studenti mohou podle svého zaměření vybrat ze systému volitelných předmětů a seminářů. CG zajišťuje kvalifikovanou výuku čtyř světových jazyků Aj, Fj, Nj, Šj a jazyka latinského, který je povinný v pátém ročníku a následně pak zařazen mezi volitelné předměty.