Gymnázium Boženy Němcové v Hradci Králové

Popis

Zpočátku šlo o malou školu (8 tříd, 250 žáků) umístěnou na Pouchově. Od školního roku 1980/81 došlo k rozšíření. Byla nám přidělena budova byvalé ZDŠ v Šimkově ulici a z Gymnázia J. K. Tyla k nám bylo převedeno 9 tříd. Škola tedy měla 2 budovy, 17 tříd a 550 žáků. Za další 2 roky jsme získali dalsí budovu bývalé ZDŠ v Pospíšilově ulici. Tím jsme obsadili celou rozsáhlou budovu na Pospíšilové třídě.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury KamNaVejšku.cz

brochure

Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Počet přijímaných do prvního ročníku: 90
Počet přihlášených: 263
Počet zapsaných: 90

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

79-41-K/61 Gymnázium

Podrobné informace o škole

Současně jsme opustili budovu na Pouchově. Škola v této době měla až 24 tříd a přes 700 žáků, 55 učitelů. Začala rozsáhlá rekonstrukce budovy, opravy střechy a fasády; postupně bylo vybudováno celkem 14 odborných učeben, poslucháren a laboratoří, hřiště, posilovny.. V současné době je škola dobře vybavena, ma stabilní místo v síti státních gymnázií. Ve škole je 17 tříd, 507 žáků, 45 učitelů. Přijímáme tři třídy všeobecného šesiletého studia

  • Gymnázium Boženy Němcové v Hradci Králové
  • Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové
  • tel.: 495514691
  • e-mail: gbn@gybon.cz

Diskuze