Gymnázium, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Mikulov

Popis

Škola byla zřízena jako příspěvková organizace Jihomoravského kraje zřizovací listinou č. j. 98/211 ze dne 16. 6. 2005 a vykonává činnost střední školy. Příspěvková organizace jako střední škola poskytuje střední vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy k zákonu.Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel. Příspěvkové organizaci je k vlastnímu hospadářskému využití předán do správy movitý a nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Gymnázium, Střední odborná škola, Střední odborné učiliště
Typ školy: Veřejná

Podrobné informace o škole

Spravované budovy a pozemky tvoří areál, budovy jsou památkově chraněné. Součástí areálu je také tělocvična, hřiště a školní jídelna. V části areálu je kromě Gymnázia umístěno ještě SOU Mikulov, které provozuje školní kuchyň s jídelnou a umožňuje stravování žáků a zaměstnanců Gymnázia. Kapacita školy je 400 žáků. Škola nemá odloučené pracoviště.

  • Gymnázium, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Mikulov
  • Mikulov

Diskuze