Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Popis


osmileté všeobecné studium
čtyřleté všeobecné studium
čtyřleté sportovní studium


Naše priority:


kvalitní příprava na vysokoškolské studium různého zaměření
profilace na budoucí profesi prostřednictvím volitelných předmětů
dobrá jazyková vybavenost a počítačová gramotnost žáků
individuální přístup k rozvíjení talentu a schopností žáků


 

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.gynome.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/gymnmnm
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 80
Počet studentů: 330

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Gymnázium

osmileté všeobecné studium Prezenční studium
čtyřleté všeobecné studium Prezenční studium
čtyřleté sportovní studium Prezenční studium

Podrobné informace o škole

Jak vypadá náš absolvent?

  • je perfektně připraven ke studiu na vysoké škole
  • výborně jazykově vybaven
  • vyzná se v digitálních technologiích
  • umí prezentovat svůj názor
  • věnuje se řadě volnočasových aktivit

Přidej se k nám a rozšiř řady našich absolventů!

  • Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
  • Leandra Čecha 152, 59231 Nové Město na Moravě
  • tel.: 566617243
  • e-mail: gynome@gynome.cz
  • https://www.gynome.cz/

Diskuze