Gymnázium Tomáše G. Masaryka, Zastávka

Popis

Součástí studia jsou také kurzy, exkurze a výlety a soustředění. V sekundě osmiletého a v 1. ročníku čtyřletého cyklu lyžařský výcvikový kurz, v sextě osmiletého a v 2. ročníku čtyřletého cyklu letní sportovní kurz. Studenti tercie se účastní vlastivědné exkurze v trvání jednoho týdne, která je spojena s výcvikem na lodích. Téměř v každém ročníku je několik exkurzí, které doplňují studium. Ve třetím ročníku a v septimě se pořádá týdenní poznávací zájezd do některé evropské země.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná

Podrobné informace o škole

Ve škole pracuje několik zájmových kroužků sportovního, literárního a vědeckého zaměření. Jejich skladba závisí na přání studentů.

  • Gymnázium Tomáše G. Masaryka, Zastávka
  • Zastávka

Diskuze