preview

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Video

Dějiny Wichterlova gymnázia se začaly psát před více než půlstoletím a byly dlouho úzce spjaty s rozvojem největšího ostravského obvodu a zároveň s komplikovaným vývojem školského systému v naší zemi.

Od roku 1952 probíhala mohutná výstavba Poruby, sídlištního celku, který se měl podle tehdejších velikášských plánů stát centrem Nové Ostravy. S budováním stále nových bytů vznikala postupně i potřeba nových tříd základních škol v různých částech obvodu, a proto se muselo gymnázium několikrát stěhovat, a to vždy tam, kde byla v tu chvíli dočasně volná kapacita. V prvních patnácti letech vývoje školy však došlo nejen k několika změnám její adresy, ale také ke  školským reformám,  v jejichž důsledku jsme byli nejprve jedenáctiletou střední školou (1956-1961), pak střední všeobecně vzdělávací školou (poslední „třeťáci“ maturovali r. 1971) a nakonec od roku 1969 gymnáziem.

V roce 1970 došlo ke sloučení naší školy s experimentálním gymnáziem, založeným v roce 1968, a roku 1972 se naopak čtyři naše třídy staly základem dnešního Gymnázia Olgy Havlové.

Od roku 1975 sídlí škola trvale v budově, která pro ni byla vybudována již v roce 1958 a kterou pak musela na 15 let opustit. V povědomí většiny lidí je proto stále zapsána jako tzv. „velká Thälmannka“, či později jako „velký Exil“. K padesátému výročí svého založení získala čestný název Wichterlovo gymnázium.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: http://www.wigym.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/wigym
Instagram: https://www.linkedin.com/company/wichter…um/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2rS4nS2G9Fo
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

79-41-K/41 Gymnázium čtyřleté

79-41-K/81, Gymnázium osmileté

  • Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
  • Čs. exilu 669/16, - Ostrava
  • http://www.wigym.cz/

Diskuze