preview

Gymnázium Vysoké Mýto

Popis

 • Jsme tradiční škola poskytující kvalitní vzdělání již téměř 140 let.
 • Sídlíme v příjemném městě s mnoha příležitostmi a dobrou dopravní dostupností.
 • Naleznete u nás přátelské prostředí s velmi dobrou pracovní atmosférou.
 • Úspěšnost našich absolventů při přijímání na VŠ neklesá pod 95 procent.
 • Vyučujeme tyto cizí jazyky: anglický, německý, francouzský, ruský, španělský.
 • Nabízíme specializovanou výuku v blocích a seminářích se širokou nabídkou předmětů.
 • Všichni žáci mají ve 2. a 4. ročníku anglickou konverzaci s rodilým mluvčím, zájemci mají možnost připravit se ve výuce ke státním zkouškám z angličtiny – zkouška FCE (First Certificate of English) na úrovni B2.
 • Součástí výuky informatiky v 1. ročníku je psaní na klávesnici, žáci mají možnost se připravit ke státní zkoušce z psaní na klávesnici.
 • Naše škola plně pokryta WiFi sítí a je vybavena moderní technikou, kterou dále rozšiřujeme.
 • Jsme školou s plně kvalifikovaným pedagogickým sborem.
 • Formou kroužků nabízíme: AMAVET (kontrukce robotů, přírodovědné a technické projekty), latinu, deskriptivní geometrii, čínštinu, sportovní hry, jógu, konverzace z cizích jazyků.
 • Připravíme Vás na studium prestižních vysokých škol v České republice i v zahraničí.
 • Budete konkurenceschopní v krajských, republikových i mezinárodních soutěžích.
 • Vaše vzdělání je pro nás stejně důležité jako pro Vás.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://gvmyto.edupage.org/?
Facebook: https://www.facebook.com/gvmyto
Instagram: https://www.instagram.com/gymnazium_vm/
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 30
Počet studentů: 328

Diskuze