preview

Gymnázium Velké Meziříčí

Popis

Gymnázium Velké Meziříčí nabízí žákům všeobecné vzdělání. Cílem výuky je podpora všestranného rozvoje žáka, motivace k celoživotnímu vzdělávání, výchova ke kritickému a tvořivému myšlení a k řešení problémů. Prioritou ŠVP je všeobecně vzdělávaný a spokojený žák, kterému škola nabídne individuální přístup a rozvoj jeho talentu a předpokladů, zejména nabídkou volitelných či nepovinných předmětů ve vyšších ročnících.

 

Studijní obory:79-41-K/81 Gymnázium - osmiletý obor (od 2007/2008)
 79-41-K/41 Gymnázium - čtyřletý obor (od  2009/2010)
  
  
  

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.gvm.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/gymplvm
Instagram: https://www.instagram.com/gvm.cz/
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 60
Počet přihlášených: 110
Počet zapsaných: 60

Dny otevřených dveří

Odpoledne otevřených dveří se koná většinou v lednu, aktuální informace naleznete na webových stránkách www.gvm.cz.

Přijímací řízení

Přijímačky nanečisto se konají většinou v únoru, aktuální informace naleznete na webových stránkách www.gvm.cz.

Přijímací zkoušku do čtyřletého i osmiletého studia budou tvořit: 

 • soubor testových úloh z matematiky,
 • soubor testových úloh z českého jazyka a literatury.

Na GVM bude navíc přihlédnuto k prospěchu na ZŠ a u čtyřletého studia i k výrazným studijním či sportovním úspěchům (olympiády, soutěže). Konkrétní podmínky přijímacího řízení budou vystaveny na stránkách školy www.gvm.cz nejpozději do konce ledna daného roku.

Podrobné informace o škole

Co nabízíme: 

 • příjemnou a tvůrčí atmosféru
 • kvalitní výuku přírodovědných i humanitních předmětů v moderních odborných učebnách
 • moderní sociální zařízení, nové venkovní sportoviště, nová okna a rekonstruované šatny v podzemním podlaží
 • zahraniční zájezdy a pobyty
 • výměnné pobyty s partnerskou školou z Itálie
 • spolupráci (výměnné pobyty) se střední školou v Polsku
 • podanou ruku hlavního partnera – skupiny ČEZ
 • spolupráci s dalšími partnery: Cambridge PARK, město Velké Meziříčí, …
 • spolupráci s akademickými pracovišti při výuce (ÚFI FSI VUT Brno, PřF UP Olomouc, …)
 • řadu vynikajících spolužáků; téměř všichni pokračují ve studiu na VŠ
 • pěvecký sbor a možnost vlastního výtvarného rozvoje
 • exkurze, sportovní kurzy, výlety, zájezdy na divadelní představení, koncerty, …

Diskuze