preview

Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680

Popis

Tři obory studia - osmileté všeobecné, čtyřleté všeobecné a česko-španělské šestileté bilingvní studium, kvalitní a náročná výuka, plně kvalifikovaný pedagogický sbor včetně zahraničních lektorů. Vysoká úspěšnost při přijímacím řízení na VŠ, fakultní škola FF UK a PřF UK. Velký důraz na výuku cizích jazyků, mnoho zahraničních aktivit. Nadstandartní sportovní areál.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.gybu.cz/
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet studentů: 700

Přijímací řízení

Všichni uchazeči musí absolvovat písemné přijímací zkoušky.

Podrobné informace o škole

Výměnné a poznávací pobyty v zahraničí, spolupráce se zahraničními školami. Adaptační kurzy zaměřené na budování třídních skupin. Velké množství mimoškolních zájmových aktivit, účast v národních i mezinárodních soutěžích, projektech a grantech. Velmi dobré vybavení učebními pomůckami a výpočetní technikou. Nadstandartní sportovní areál. Školní poradenské pracoviště, školní psycholog, školní stravování.

Diskuze