preview

EDUCAnet - střední škola a základní škola České Budějovice, s.r.o.

Popis

Moderní střední škola – notebook či tablet místo hory učebnic a sešitů, e-learning a především úplně jiný přístup k výuce. Žádné diktování zápisků, ale diskuze, aktivní vyhledávání informací a tvořivá spolupráce učitelů a studentů, která všechny baví. To je EDUCAnet České Budějovice – po všech stránkách moderní gymnázium a SOŠ se zaměřením na IT. Nabízíme denní i dálkové studium.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: http://ceskebudejovice.educanet.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/EDUCAnet-%C4%8C…=ts
Zaměření školy: Gymnázium, Střední odborná škola
Typ školy: Soukromá
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 30
Počet absolventů od roku založení: 95

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Čtyřleté gymnázium

Gymnázium Prezenční studium

Informační technologie

Přijímací řízení

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

 

Kritéria přijetí uchazeče do 1. ročníku vzdělávání v 1. kole přijímacího řízení

Kritéria bodového hodnocení:

1. Státní přijímací zkoušky 

 Maximální počet bodů 6

ÚspěšnostPočet bodůÚspěšnostPočet bodů
100% - 90%639% - 25%2
89% - 75%524% - 11%1
74% - 61%410% - 0%0
60% - 40%3  

2.  Průměrný prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (případně na třech posledních vysvědčeních předchozího ukončeného studia).
Za každé pololetí s průměrem 1,7 a lepším je 1 bod, maximální počet dosažených bodů celkem 3.

3.   Motivační dopis nebo umístění v 6. – 9. ročníku základní školy v libovolném kole předmětové olympiády nebo jakékoli další soutěže jednotlivců, získání odbornosti v jazyce (PET,…), v IT (ECDL – řidičák na PC), ve zdravovědě apod.

Maximální počet bodů 1.

 Motivační dopis ředitelce školy: Práce v maximálním rozsahu 1 list A4 na téma „Moje představa o budoucím studiu“ (nápověda: jak a proč jsem si vybral/a EDUCAnet, co už umím, jaké jsou moje zájmy, co bych se chtěl/a naučit). Hodnotí se formální i obsahová stránka.

 

Minimální počet dosažených bodů umožňující přijetí ke studiu obor studia Gymnázium je 5.

Minimální počet dosažených bodů umožňující přijetí ke studiu obor studia Informační technologie je 3.

Při nenaplnění kapacity tříd v prvním kole vyhlásí ředitelka školy druhé kolo přijímacího řízení, ve kterém se již nekonají státní přijímací zkoušky. 

 

Podrobné informace o škole

VZDĚLÁVÁNÍ, KTERÉ VÁS BUDE BAVIT

V naší škole se nesetkáte s tím, že by učitel diktoval zápisky a studenti se je museli naučit zpaměti. Máme za to, že když bude studenty učení bavit, víc se toho naučí. A od toho se odvíjí celý styl naší výuky: ve třídách máme nízký počet žáků, většinou 10 až 20, a tak se můžeme velmi pečlivě věnovat každému studentovi. Vytváříme studentům příjemné prostředí a přátelskou atmosféru, snažíme se, aby do školy chodili rádi a cítili se v ní dobře. K tomu přispívají také moderní prostory školy: naše třídy jsou stavěny tak, aby se v nich studentům především líbilo a dobře učilo.

KDYŽ MODERNĚ, TAK S NOTEBOOKEM

Namísto mnoha učebnic a sešitů, které si na jiných školách musíte každý rok kupovat, v naší škole se studuje s notebookem nebo tabletem (jedinou výjimkou je angličtina, kde studenti učebnici využívají). Studenty učíme moderními metodami, což je především aktivní zapojení studentů do procesu vzdělávání, jako například e-learning nebo projektová výuka.

U nás vyučující nediktují zápisky, u nás si se studenty povídáme a neustále je aktivně zapojujeme. Studenti vždy informace a poznatky nejprve sami hledají a následně mezi sebou a s vyučujícím diskutují o tom, co našli a co je dále podstatné. V našich hodinách se studenti nenudí. Hlavním cílem pro nás není, aby se student naučil cokoli zpaměti. V současné době považujeme za podstatné vědět, kam se za informací podívat a především umět se v obrovském množství informací zorientovat.

NADSTANDARD A PARTNERSKÝ PŘÍSTUP

Zajímá nás každý student, který k nám dochází. Díky malému počtu žáků a studentů v našich třídách můžeme přizpůsobovat tempo výuky, poskytovat konzultační hodiny a má-li student snahu, nikdy ho neodbydeme, naopak se mu snažíme vyjít vstříc. Pokud má student ke studiu dobré předpoklady, ale z jakéhokoli důvodu potřebuje odlišný přístup, rádi jej poskytneme.

Naším cílem je najít, v čem je student opravdu dobrý, a to v něm rozvíjet.

Diskuze