preview

Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy

Video

Naše škola, Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy, vznikla sloučením dvou plaských škol v roce 2011.

V současné době nabízí gymnázium všeobecného zaměření studium ve dvou oborech – čtyřletém a osmiletém. Na odborné škole lze studovat obory obchodní akademie, veterinářství a agropodnikání. 

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.gsplasy.cz
Facebook: https://www.facebook.com/gsplasy/, https…sy/
Youtube: https://youtu.be/w6CPnYwyuI8
Zaměření školy: Gymnázium, Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 120
Počet studentů: 573

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

79-41-K/81 Gymnázium – osmiletý obor

79-41-K/41 Gymnázium – čtyřletý obor

41-41-M/01 Agropodnikání Plasy

63-41-M/02 Obchodní akademie Plasy

43-41-M/01 – Veterinářství

Přijímací řízení

Do všech oborů přijímáme na základě následujících parametrů:

  • 60 % získané body z JPZ,
  • 30 % činí body za průměrný prospěch na ZŠ,
  • 10 % za aktivitu

JPZ – jednotná přijímací zkouška – státem řízený test z matematiky a českého jazyka. U oborů gymnázium osmileté a veterinářství je nutné v testech JPZ získat alespoň 25 bodů.

Lékařské doporučení požadujeme jen u oborů agropodnikání a veterinářství.

Podrobné informace o škole

Původní Gymnázium a Střední odborná škola Plasy byly dne 1. 7. 2011 sloučeny do jednoho subjektu, který nese název Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy. Protože však obě části mají svoji historii a tradici, zachovala si každá součást svoji identitu i svůj specifický vzdělávací program. Přitom se podařilo maximálně využít potenciálu zaměstnanců a zjednodušit systém řízení.

V současnosti nabízíme studium pěti oborů:

  1. gymnázium všeobecné osmileté – s rozšířenou kvalifikovanou výukou cizích jazyků, s možností volby předmětů podle zájmu, působí zde rodilý mluvčí anglického jazyka
  2. gymnázium všeobecné čtyřleté – s možností volby předmětů podle zájmu, konverzace v anglickém jazyce probíhá s rodilým mluvčím
  3. agropodnikání – s vazbou na německé farmy, zajímavou praxí v zemědělských podnicích
  4. obchodní akademie – se zaměřením na cestovní ruch nebo počítačovou grafiku
  5. veterinářství – pro milovníky zvířat, expedice na kliniky v Portugalsku (zdarma)

Za hlavní cíl plaské střední školy považujeme připravit žáky k úspěšnému zvládnutí maturitních zkoušek a k jejich dalšímu odbornému uplatnění, ať již v praxi, či v dalším studiu na vysokých školách.

Diskuze