Gymnázium Christiana Dopplera Praha 5

Popis

Gymnázium Christiana Dopplera nabízí čtyřleté a osmileté studium zakončené maturitní zkouškou. Ve čtyřletém studiu otvíráme vždy jednu třídu zaměřenou na matematiku s rozšířenou výukou fyziky a informatiky. Osmileté studium lze absolvovat buď ve třídě jazykové, nebo matematické. V jazykových třídách se navazuje na znalosti anglického jazyka ze základní školy, jako další jazyky jsou vyučovány jazyk německý, francouzský či ruský.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury KamNaVejšku.cz

brochure

Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná

Podrobné informace o škole

Všechny předměty vyučují plně aprobovaní učitelé. Naši žáci s úspěchem reprezentují školu na nejrůznějších soutěžích, olympiádách a turnajích. Pro žáky ZŠ připravují ti naši soutěže vlastní. Jedná se o Dopplerovu vlnu, Pražskou střelu a FYGYZ.

V předposledním a posledním ročníku se připravují žáci formou volitelných seminářů, jichž mají širokou nabídku, nejen na maturitní zkoušku, ale především na vysokoškolské studium.

Gymnázium Christiana Dopplera je fakultní školou Přírodovědecké a Matematicko- fyzikální fakulty UK. Spolupracujeme však i s dalšími vysokými školami a institucemi, jako jsou AV ČR, ČVUT, PEDF UK.

Klademe důraz na příjemné prostředí a kvalitní zázemí pro žáky i učitele.

Přijďte studovat k nám.

  • Gymnázium Christiana Dopplera Praha 5
  • Zborovská 45, 150 00 Praha
  • e-mail: office@gchd.cz

Diskuze