Anglicko-české gymnázium AMAZON Praha 1

Popis

Anglicko-české gymnázium AMAZON je prestižní soukromé humanitní gymnázium umístěné v samém srdci Prahy, orientované na výuku současných evropských a světových jazyků se specifickým důrazem na angličtinu vyučovanou kvalifikovanými rodilými mluvčími. Přítomnost kvalifikovaných rodilých mluvčích při výuce cizích jazyků působí motivačně a přináší výsledky.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: www.gymnazium-amazon.cz
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Anglicko-…405
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Soukromá
Počet přijímaných do prvního ročníku: 88
Počet studentů: 240

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

79-41-K/41 Gymnázium

Worldwide Education Prezenční studium
Art Across Time Prezenční studium

Dny otevřených dveří

Zveme Vás k osobní návštěvě školy. Den otevřených dveří probíhá individuálně v pondělí 16.30 - 18.00 hodin a ve středu 14.30 - 16.00 hodin. Termín osobní návštěvy je nutné domluvit telefonicky (731 007 800) v předstihu. Na základě domluvy je možné sjednat i jiný termín.

Přijímací řízení

  • Jednotná přijímací zkouška z ČJL a M (didaktický test)
  • Školní přijímací zkouška: slohová práce, znalostní test z AJ, motivační pohovor
  • pro detailní informace navštivte: http://www.gymnazium-amazon.cz/pro-zajemce/prijimaci-zkousky
  • škola organizuje přípravné kurzy k přijímacím zkouškám (únor - duben)
  • Termín přijímacích zkoušek v prvním kole: 12.4. a 19.4.
  • Termín podání přihlášek do prvního kola je do 1. 3.

Podrobné informace o škole

Studium je čtyřleté. Ve školním roce 2016/17 studuje na škole 240 žáků v 12 třídách. Prioritním cílem je naučit studenty anglicky a připravit je pro studium na vysokých školách a univerzitách v ČR i zahraničí. Od 3. ročníku vyučujeme vybrané předměty (mezinárodní vztahy, psychologie, právo, umění, média, marketing, ekonomie aj.) v angličtině. Služba studijního kouče je poskytována zdarma pro všechny žáky. Mezi další poradenské aktivity, které škola aktivně realizuje patří: AMAZON Academic Assistance Program, Career Councelor, Personal Study Adviser.

Podporujeme studium žáků - cizinců v rámci systému inkluzívního vzdělávání. Prostředí školy trvale utváříme tak, aby bylo zajímavé, podnětné, čisté a moderní. Motto: "We make learning fun. Join us on an English adventure!" Studium využívá celého potenciálu studenta, klade důraz na jeho individualitu a zároveň rozvíjí schopnost spolupráce. Osobnost studenta se bude formovat pod vlivem aktivit, které mu pomohou zvládat učivo s lehkostí. Student se naučí uplatňovat teorii v praxi. Kvalitní pedagogický sbor je podstatným předpokladem pro dobré fungování školy. Průměrný věk pedagogického sboru je 34 let a poměr mužů a žen je 40 x 60%. Gymnázium AMAZON aktivně podpoří nadšení každého studenta. Škola se též zaměřuje na etiku a estetickou výchovu a tím pomáhá každému jedinci stát se osobností s vlastním myšlením a rozhodováním. Dlouhodobě se věnujeme dobročinným aktivitám pro ADRU a UNICEF. Zaměření: Jazykové: ŠVP "Worldwide Education" (všeobecné se zaměřením na cizí jazyky a na výuku předmětů v AJ), školné 41 900 Kč/rok; Esteticko-výchovné: ŠVP "Art Across Time" (profilace na výtvarnou výchovu a výuka předmětů v AJ), školné: 43 900 Kč/rok.

Diskuze