Církevní gymnázium sv. Voršily Kutná Hora

Popis

CG připravuje studenty pro další studium především na vysokých školách. Proto dbáme na kvalitní všeobecné vzdělání, zejména na výuku mateřského jazyka, cizího jazyka a matematiky. Ve vyšších ročnících gymnázia si studenti mohou podle svého zaměření vybrat ze systému volitelných předmětů a seminářů. CG zajišťuje kvalifikovanou výuku čtyř světových jazyků Aj, Fj, Nj, Šj a jazyka latinského, který je povinný v pátém ročníku a následně pak zařazen mezi volitelné předměty.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná

Podrobné informace o škole

V rámci předmětu Základy společenských věd se studenti hlouběji seznamují s křesťanskými hodnotami a tradicemi. Náboženství je vyučováno nepovinně. CG nabízí ovzduší vzájemné důvěry, partnerský přístup ke studentům, harmonický rozvoj všech složek osobnosti a je alternativou k velikým a často neosobním státním školám.

  • Církevní gymnázium sv. Voršily Kutná Hora
  • Kutná Hora

Diskuze