Gymnázium Ostrov

Popis

Stávající gymnázium je výběrovou střední školou, která je určena především zájemcům o budoucí vysokoškolské studium všech směrů. Výuka probíhá podle generalizovaného učebního plánu. Ten je sestaven tak, aby si každý student mohl v posledních dvou ročnících svým výběrem volitelných předmětů studium profilovat k přípravě na zvolenou vysokou školu.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná

Podrobné informace o škole

Například budoucí právníci mají více společenskovědních předmětů na úkor přírodovědných. Budoucí technici nebo lékaři naopak. To umožňuje kvalitní přípravu k přijímacím zkouškám na VŠ i na budoucí studium.

  • Gymnázium Ostrov
  • Ostrov

Diskuze