preview

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Dějiny Wichterlova gymnázia se začaly psát před více než půlstoletím a byly dlouho úzce spjaty s rozvojem největšího ostravského obvodu a zároveň s komplikovaným vývojem školského systému v naší zemi.Od roku 1952 probíhala mohutná výstavba Poruby, sídlištního celku, který se měl podle tehdejších velikášských plánů stát centrem Nové Ostravy. S budováním stále nových bytů vznikala postupně i potřeba nových tříd základních škol v různých částech obvodu, a proto se muselo gymnázium několikrát stěhovat, a to vždy tam, kde byla v tu chvíli dočasně volná kapacita. V prvních patnácti letech vývoje školy však došlo nejen k několika změnám její adresy, ale také ke  školským reformám,  v jejichž důsledku jsme byli nejprve jedenáctiletou střední školou (1956-1961), pak střední všeobecně vzdělávací školou (poslední „třeťáci“ maturovali r. 1971) a nakonec od roku 1969 gymnáziem.V roce 1970 došlo ke sloučení naší školy s experimentálním gymnáziem, založeným v roce 1968, a roku 1972 se naopak čtyři naše třídy staly základem dnešního Gymnázia Olgy Havlové.Od roku 1975 sídlí škola trvale v budově, která pro ni byla vybudována již v roce 1958 a kterou pak musela na 15 let opustit. V povědomí většiny lidí je proto stále zapsána jako tzv. „velká Thälmannka“, či později jako „velký Exil“. K padesátému výročí svého založení získala čestný název Wichterlovo gymnázium.

preview

Střední odborná škola umělecká a Gymnázium s.r.o. Ostrava

Historie školyStřední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o. byla schválena MŠMT v zimě r. 2006 a byla vybudována na základě 13-leté existence Střední soukromé umělecké školy Ostrava, s.r.o., která vznikla transformací v roce 1997 z původní Střední soukromé umělecké školy zlatnické založené roku 1993.Od svého založení sídlila v pronájmu v budově SPŠ stavební v Ostravě-Zábřehu. Vedení školy si uvědomovalo nutnost samostatné existence ve vlastní budově. Na podzim 1997 škola získala do vlastního pronájmu školní budovu spadající pod Úmob Ostrava Michálkovice. Během prvního pololetí šk. r. 1997/98 se celá budova vlastním nákladem rekonstruovala, doplnila o nezbytnou inženýrskou síť včetně rozvodu plynu nezbytného pro provoz zlatnických dílen a vybavila výtvarné ateliéry.Za plného provozu se počátkem roku 1998 škola přestěhovala na Čihalíkovu ulici v Ostravě-Michálkovicích. Zde začala výuka od druhého pololetí r.1998 už ve vlastních prostorách. Během několika let dochází k postupné rekonstrukci budovy a hlavního vchodu, vybudování nových ateliéru, učebny výpočetní techniky, multimediální učebny a rekultivaci přilehlých pozemků.Budova školy v Michálkovicích však postupně přestala vyhovovat po technické i prostorové stránce. Vzhledem k rozšiřování studijní nabídky a zhoršujícímu se stavu stoleté budovy se vedení školy rozhodlo získat nový – větší a hlavně perspektivnější prostor. Po dlouhém hledání a vyjednávání bylo vytipováno několik vhodných objektů. Během roku 2006 se situace postupně začala vyjasňovat a ve II. pololetí byl podána žádost o dlouhodobý pronájem uvolněné školní budovy v Ostravě-Zábřehu.Po dlouhých přípravách a konzultacích na jaře r.2006 zároveň vzniká nový studijní obor gymnázium s esteticko-výchovným zaměřením. Zároveň se mění i název školy na Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o.Koncem června pak Rada městského obvodu Ostrava-Jih vydala souhlas s dlouhodobým nájmem. První školní den září 2006 tak začal už v nové budově na Hulvácké ulici 1/384 v Ostravě-Zábřehu . Školní budova je umístěna v lokalitě „Pískové doly“ v Ostravě-Zábřehu nedaleko stanic tramvají a autobusů městské hromadné dopravy. Součástí školního areálu je malá tělocvična a 2 moderní venkovní hřiště s umělým povrchem. V přímém sousedství školy (cca 20 metrů) je umístěn komplex školní jídelny a internátu jiného škol. subjektu, který je ale plně k dispozici studentům umělecké školy a gymnázia.Se vznikem RVP (rámcový vzdělávací program) a s tím spojených ŠVP (školní vzdělávací program) se zásadně rozšiřuje studijní nabídka školy. V současné době je možné studovat v těchto maturitních oborech : Design Umění Kov, Multimedia Grafika Design a Socha Design Prostor.Svým zaměřením je škola ojedinělá na celé Moravě a ve Slezsku.