preview

Základní škola a Městské osmileté gymnázium Bruntál

Popis

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://gymbru.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/gymbru
Instagram: https://www.instagram.com/gymbru.cz/
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

79-41-K/41 – Gymnázium čtyřleté

79-41-K/81 – Gymnázium osmileté

79–42–K/41 – Gymnázium se sportovní přípravou

Podrobné informace o škole

Zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj (www.msk.cz).

Gymnázium je školou s dlouholetou tradicí. Bylo první českou střední školou, která vznikla v Bruntále po osídlení českým obyvatelstvem po ukončení druhé světové války.

Za dlouhá léta své existence si gymnázium vydobylo své pevné místo mezi středními školami ve městě i v regionu.

Nabízíme studium ve všeobecně vzdělávacích oborech – Gymnázium čtyřleté a osmileté.

Naše škola je moderní, dynamicky se rozvíjející institucí, která připravuje své žáky převážně pro studium na vysokých školách, kam nastupuje přes devadesát procent absolventů. Poskytujeme kvalitní vzdělání v humanitních a přírodovědných předmětech.

Klademe důraz na výuku cizích jazyků, jimiž jsou angličtina, němčina, francouzština, ruština a nově také španělština.

Zájemci mohou vycestovat i mimo hranice České republiky, zdokonalit si znalosti cizího jazyka a poznat místní reálie Anglie, Irska a německy mluvících zemí.

V dnešní moderní době nezůstáváme pozadu ani ve výuce v informačních a komunikačních technologiích.

Můžeme se pyšnit moderními laboratořemi fyziky, chemie a biologie, jejíž technické vybavení žákům poskytuje kvalitní i atraktivní studium přírodovědných předmětů.

Pro bruntálskou veřejnost škola již několikátým rokem pořádá podzimní Den vědy.

Pravidelnou součástí výuky se stalo pořádání lyžařských, sportovně turistických kurzů a také regionálních týdnů.

Výuka naukových předmětů je doplněna exkurzemi, odbornými přednáškami a semináři.

Učitelé jsou motivováni využívat moderní výukové metody a prostředky. Výuka ve škole je plně aprobovaná.

Je kladen důraz na spolupráci s rodiči a všemi sociálními partnery školy.

Studentům jsou k dispozici výchovný poradce, školní psycholog a metodik prevence.

Škola nezapomíná ani na tradiční gymnaziální akce jakými jsou studentská akademie, školní ples nebo poslední zvonění.

V nabídce mimoškolních aktivit jsou např. kroužky střelecký, robotiky a volejbalu.

Žákům 5. a 9. tříd ZŠ nabízíme dvouměsíční přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka a možnost zkusit si přijímací zkoušky nanečisto.

Historická budova gymnázia prošla v posledních letech zásadními změnami – výměnou oken, sanací sklepních prostorů a opravou střechy a fasády.

Diskuze