preview

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace

Iniciátorem vzniku gymnázia, jako první české střední školy na Podbořansku v září roku 1937, byla Ústřední matice školská, s cílem poskytovat žákům všeobecné středoškolské vzdělání. Již 10. října 1938 však byla činnost českých škol ukončena. K obnovení provozu českých škol došlo po válce a gymnázium zahájilo svoji činnost 1. září 1945. Organizační změnou pak bylo gymnázium přeměněno na Jedenáctiletou střední školu, která byla umístěna v budově dnešní ZŠ Masarykova od 30. července 1953. K opětovnému rozdělení škol na 2. Základní školu Julia Fučíka a na Gymnázium se čtyřletým studiem došlo k 1. září 1968. Od 1. září 1982 byla škola přestěhována z budovy Fučíkovy školy do tehdy nově vybudovaného pavilonu v dnešní ulici Komenského. Za dobu své existence má již škola okolo 1800 úspěšných absolventů.Ke sloučení obou škol došlo v rámci restrukturalizace sítě středních škol v Ústeckém kraji, kdy byl zřizovatelem, Ústeckým krajem, od 1. září 2012 vytvořen jeden subjekt – Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany.Dnes škola nabízí celkem 13 aktivních oborů studia, od oborů úplného středního vzdělání zakončeného maturitní zkouškou, přes tradiční učební obory středního vzdělání s výučním listem, až po učební obory nižšího středního odborného vzdělání, které jsou určeny především pro žáky se speciálními  vzdělávacími potřebami a  žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším než 9. ročníku základní školy.