preview

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace

Video

Iniciátorem vzniku gymnázia, jako první české střední školy na Podbořansku v září roku 1937, byla Ústřední matice školská, s cílem poskytovat žákům všeobecné středoškolské vzdělání. Již 10. října 1938 však byla činnost českých škol ukončena. K obnovení provozu českých škol došlo po válce a gymnázium zahájilo svoji činnost 1. září 1945. Organizační změnou pak bylo gymnázium přeměněno na Jedenáctiletou střední školu, která byla umístěna v budově dnešní ZŠ Masarykova od 30. července 1953. K opětovnému rozdělení škol na 2. Základní školu Julia Fučíka a na Gymnázium se čtyřletým studiem došlo k 1. září 1968. Od 1. září 1982 byla škola přestěhována z budovy Fučíkovy školy do tehdy nově vybudovaného pavilonu v dnešní ulici Komenského. Za dobu své existence má již škola okolo 1800 úspěšných absolventů.

Ke sloučení obou škol došlo v rámci restrukturalizace sítě středních škol v Ústeckém kraji, kdy byl zřizovatelem, Ústeckým krajem, od 1. září 2012 vytvořen jeden subjekt – Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany.

Dnes škola nabízí celkem 13 aktivních oborů studia, od oborů úplného středního vzdělání zakončeného maturitní zkouškou, přes tradiční učební obory středního vzdělání s výučním listem, až po učební obory nižšího středního odborného vzdělání, které jsou určeny především pro žáky se speciálními  vzdělávacími potřebami a  žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším než 9. ročníku základní školy. 

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.gsospodborany.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/gasospodborany?…=ts
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=7JeW0BXM6lE
Zaměření školy: Gymnázium, Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Osmileté gymnázium

Elektrotechnika - zaměření Mechatronika

Ekonomika a podnikání

Opravář zemědělských strojů

Mechanik opravář motorových vozidel

Elektrikář

Instalatér

Cukrář

Kuchař - číšník

Malířské a natěračské práce

Prodavačské práce

Nástavbové studium - Podnikání

Diskuze